Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Bytom: Miasto dofinansuje in vitro

Autor: w dniu 2023-11-28

Bytomscy radni przyjęli program polityki zdrowotnej, który wprowadza dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą in vitro. Za przyjęciem programu głosowało 15 radnych, przeciwko było 8, a jeden wstrzymał się od głosu. Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie otwartego konkursu, w ramach którego miasto wyłoni realizatora programu.

Dla wielu par bariera finansowa związana z procedurą in vitro jest nie do pokonania, a trzeba jasno podkreślić, że niepłodność to choroba, której leczenie powinno być finansowane i dostępne dla rodzin starających się o dziecko, podobnie jak w przypadku innych chorób. Bez uprzedzeń i dorabiania ideologii. Cieszę się, że Bytom dołączył do samorządów, które wyciągają pomocną dłoń do rodzin starających się o dziecko – mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.

Działania zmierzające do uruchomienia w mieście programu polityki społecznej "Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Bytomia na lata 2023 – 2026", rozpoczęły się już kilka miesięcy temu. W sierpniu bytomscy radni przyjęli uchwały zabezpieczające na początek 650 tys. zł na realizację programu w kolejnych latach. Następnie projekt programu został przekazany do zaopiniowania Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Urząd Miejski w Bytomiu opracował dokument w oparciu o licencjonowany program Miasta Łodzi, które realizuje przedsięwzięcie od 2016 roku. Jego autorem jest prof. Sławomir Wołczyński z Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Założeniem naszego programu jest zapewnienie bytomskim parom równego dostępu do procedury zapłodnienia pozaustrojowego, która z uwagi na wysoki koszt jest niedostępna dla wszystkich zainteresowanych. Koszt jednej procedury wynosi średnio od 8 do 12 tys. zł, w zależności od ośrodka – mówi prezydent Mariusz Wołosz.

Do programu zakwalifikowanych zostanie co najmniej 35 par, a każda z nich będzie mogła podejść do maksymalnie trzech procedur. Program zakłada dofinansowanie w wysokości do 6 tys. zł do jednej procedury biotechnologicznej, jednak nie więcej niż 80% kosztów całej procedury.

Różnicę pomiędzy całkowitym kosztem procedury obejmującym: badania kwalifikujące, nadzór nad stymulacją mnogiego jajeczkowania, niezbędne badania wirusologiczne i mirobiologiczne, koszty leków oraz przechowywania zarodków i komórek jajowych po okresie opisanym w programie leżą po stronie pacjentek – mówi Jarosław Więcław, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej.

Z programu będą mogły skorzystać pary z Bytomia, które nie mogą zajść w ciążę poprzez naturalne zapłodnienie oraz spełniają poniższe wymogi formalne oraz medyczne.

Źródło: UM Bytom