Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Na ulicy Miarki znów będą dwa pasy. Prace ruszają jutro

Autor: w dniu 2023-01-04

Jutro na ulicy Miarki w Bytomiu rozpoczną się prace drogowe, które mają przywrócić dwa pasy ruchu. Mają na celu poprawić bezpieczeństwo pieszych.

Prace drogowe prowadzone na ulicy Miarki w Bytomiu mają być prowadzone bez utrudnień w ruchu. Najpierw wedle projektu zmieni się oznakowanie. Zmiany budowlane z przebudową skrzyżowania ul. Miarki – Moniuszki – Rostka prowadzone będą po zakończeniu prac z przebudową wiaduktów w rejonie Zamłynia.

– Pierwotny planowany termin powrotu dwóch pasów na ul. Miarki musiał został przesunięty z uwagi na inne procesy inwestycyjne, głównie projekt przebudowy ul. Piłsudskiego – mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.

Podzielenie opisywanych robót na dwie części – wszystko po to, by nie utrudniać ruchu.

– Rozdzielenie prac związanych z oznakowaniem poziomym i pracami budowlanymi jest konieczne, aby nie utrudniać objazdów w czasie prowadzonych robót PKP PLK przy wiaduktach, co będzie się wiązało z ograniczeniem przejazdu pod wiaduktami na Zamłynie – podkreśla wiceprezydent Michał Bieda.

Jakie zmiany zostaną wprowadzone na ul. Miarki?

W rejonie skrzyżowania ul. Miarki – Moniuszki – Rostka pasy jezdni zostaną poszerzone z szerokości 3,25m do 3,50m, w celu zwiększenia esowania jezdni a przez to uspokojenia ruchu w rejonie przejść dla pieszych. Ponadto nastąpi w tym rejonie zmiana geometrii powyższego skrzyżowania w formie malowania poziomego i kierunkowania pasów ruchu za pomocą tzw. separatorów ruchu typu jersey, czyli czerwono – białych zapór drogowych wykorzystywanych na czas prowadzone robót drogowych.

Z kolei na odcinku ul. Miarki od ul. Zamenhoffa do skrzyżowania ul. Miarki z ul. Matejki w związku z przywróceniem dwóch pasów jezdni, w miejscu zlikwidowanego pasa rowerów zostaną wprowadzone miejsca parkingowe, a parkowanie będzie częściowo odbywać się na chodniku. Warto dodać, że utrzymane zostanie przejście dla pieszych w rejonie ul. Miarki 54, o które apelowali mieszkańcy chcący na wysokości skrzyżowania ul. Miarki i Matejki przedostać się na drugą stronę ulicy.

W związku z rozpoczęciem prac mających na celu przywrócenie dwóch pasów ruchu na ul. Miarki, apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności i stosowanie się do wprowadzanych zmian w organizacji ruchu, tym bardziej, że wszystkie roboty związane ze zmianą organizacji ruchu będą prowadzone przy zachowaniu przejezdności ulicy Miarki na całym jej odcinku.

Po przywróceniu dwóch pasów ruchu na całym odcinku ul. Miarki rozpoczną się prace związane z wiaduktami kolejowymi w rejonie Zamłynia

Po zakończeniu prac związanych z przywróceniem dwóch pasów ruchu na odcinku ul. Miarki, PKP PLK rozpocznie prace związane z przebudową wiaduktów kolejowych w rejonie Zamłynia, co będzie wiązało się z utrudnieniami drogowymi w rejonie ul. Zabrzańskiej i Łagiewnickiej. Ze względów bezpieczeństwa oraz stosowanej techniki rozbiórki wiaduktów, konieczne będzie częściowe lub całkowite wyłączenie przejazdu drogowo – tramwajowego pod wiaduktami między Śródmieściem a Zamłyniem.

O planowanych przez PKP PLK pracach związanych z rozbiórką wiaduktów będziemy informować na stronie www.bytom.pl oraz w mediach społecznościowych Miasta Bytom.

Jak będzie wyglądała ulica Miarki po przebudowie wiaduktów kolejowych na linii nr 131 – Zamłynie i nad ul. Dojazd?

– Projektowanie docelowej zmiany organizacji ruchu na ul. Miarki musiało zostać przesunięte głównie z powodu konieczności przygotowania złożonego Programu Funkcjonalno – Użytkowego i postępowania na przebudowę ul. Piłsudskiego z budową zbiornika retencyjnego pod pl. Sobieskiego oraz modernizacją kanalizacji deszczowej i sieci wodno-kanalizacyjnej, na którą w części gminnej pozyskaliśmy środki zewnętrzne w wysokości 30 mln zł – mówi zastępca prezydenta Bytomia Michał Bieda. – Z tego też powodu dopiero pod koniec 2022 roku zakończyliśmy realizację dokumentacji projektowej ul. Miarki i pozyskaliśmy wszystkie zgody administracyjne – dodaje.

Projekt łączy ze sobą roboty budowlane i wprowadzenie nowej organizacji ruchu. W jej ramach na całej długości jezdni powstaną dwa pasy ruchu o szerokości 3,25, pasy postojowe, ciąg pieszo-rowerowy, zostanie przebudowane skrzyżowanie ul. Miarki z Moniuszki i Rostka, wprowadzone elementy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, których celem jest uspokojenie ruchu, jak również zmodernizowane zostaną przejścia dla pieszych i wybudowana zatoka autobusowa w rejonie ul. Matejki.

– Mieszkańcy ul. Miarki podkreślali podczas wdrożenia prototypowania, że najważniejsze są dla nich bezpieczeństwo i poprawa komfortu życia. Opracowany projekt pozwoli zrealizować oczekiwania mieszkańców i zapewnić przepustowość ulicy przy uspokojeniu ruchu drogowego – mówi Paweł Wittich, zastępca dyrektora ds. technicznych Miejskiego Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu.

Źródło i zdjęcie: UM Bytom