Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Od dziś prace na pofalowanym odcinku A1

Autor: w dniu 2023-07-03

Dziś, zgodnie z zapowiedziami GDDKiA, prowadzone będą prace na odcinku autostrady A1 pomiędzy Piekarami Śląskimi a Pyrzowicami. Dzięki nim mają zniknąć "fale", które uprzykrzają życie kierowców.

Drogowcy będą pracować dziś w ośmiu miejscach. Działania będą obejmować około 1200 m² nawierzchni. Odbędzie się frezowanie pofalowanej nawierzchni jezdni i ułożenie nowej. To, jak podkreśla GDDKiA, doraźne działania przed docelowym i kompleksowym remontem tego odcinka A1. Roboty mają trwać do połowy lipca.

Prace na pofalowanym odcinku A1

Prace prowadzone na opisywanym odcinku to jedno, ale mają być też wzmożone działania na rzecz badań geotechnicznych związanych wykonywaniem ekspertyzy, na podstawie której powstanie program naprawczy dla tego odcinka A1. Ma powstać ponad 220 odwiertów w różnej technologii. Ponad 30 wykonano dotąd. Z harmonogramu odwiertów wynika, że badania geotechniczne powinny zakończyć się do końca lipca br. Dodatkowo wykonawca robót przeprowadził dotąd inspekcję kanalizacji deszczowej. Prowadzony jest też szereg prac dodatkowych, w tym inwentaryzacja obiektów inżynierskich.

Ekspertyza i program naprawczy dla A1 Pyrzowice – Piekary Śląskie

Wykonawcą ekspertyzy oraz programu naprawczego jest biuro projektowe TRAKT z Katowic, które zobowiązało się wykonać ekspertyzę techniczną infrastruktury drogowej i obiektów inżynierskich oraz kompleksowy program naprawczy dla odcinka Pyrzowice – Piekary Śląskie oraz dokumentację projektową dla naprawy autostrady A1 wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych.

Umowa o wartości prawie 10 mln zł przewiduje także pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót wykonywanych na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej.

Długość odcinka objętego opracowaniem to ponad 16 km autostrady oraz 300-metrowy odcinek drogi ekspresowej S1 w obszarze węzła Pyrzowice. Zakończenie prac projektowych nastąpi w styczniu 2024 r. Od wyników ekspertyzy i wynikającego z niej zakresu remontu będzie zależał dalszy harmonogram działań. Na tym etapie zakłada się ogłoszenie przetargu na wykonanie prac naprawczych niezwłocznie po wykonaniu opracowań projektowych. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi, wedle zapowiedzi GDDKiA, w pierwszej połowie 2025 r. i wykonawca będzie mógł rozpocząć prace w terenie.

Organizacja ruchu

"22 czerwca wydłużyliśmy odcinki objęte ograniczeniem prędkości do 80 km/h. Widoczność wprowadzonych zmian organizacji ruchu zapewni cykliczne powtarzanie sekwencji znaków o ograniczeniu prędkości oraz ostrzegających przed odcinkiem jezdni, na którym występują nierówności jezdni. Aby podkreślić znaczenie oznakowania ostrzegawczego, ustawiono je na tle folii fluorescencyjnej w kolorze żółtym" – informuje GDDKiA

Na czas remontu oraz wykonywania badań geotechnicznych, na odcinku zależnym do potrzeb, będzie zawężana jezdnia do jednego pasa ruchu. Obowiązywało będzie wprowadzone na całym odcinku ograniczenie prędkości do 80 km/h.