Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Ostatni drewniany most na Rawie zostanie rozebrany

Autor: w dniu 2023-08-30

Stary, drewniany most nad Rawą zostanie rozebrany. W związku z tym od jutra zmieniona będzie organizacja ruchu w rejonie prowadzonych prac. 

Katowicki MZUiM planuje budowę nowego mostu nad Rawą przy ul. Żelaznej. W miejsce starej, drewnianej konstrukcji ma powstać nowy, żelbetowy most odpowiadający dzisiejszym potrzebom transportowym w tym miejscu. Zadanie jest realizowane w ramach funduszy pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, a jego koszt to ponad 3,6 mln złotych.

– Most nad Rawą stojący przy ul. Żelaznej to ostatnia drewniana konstrukcja tego typu w mieście. Nie spełnia on już wymogów dla tego typu obiektu w otoczeniu, które tak dynamicznie się zmienia. W okolicy mostu powstają nowoczesne biurowce, może także zostać wybudowane duże osiedle mieszkaniowe, co zwiększy i tak już coraz intensywniejszy ruch na moście. Dlatego właśnie w tym miejscu musi powstać nowy obiekt z szerszą jezdnią, ścieżką rowerową i wygodnym chodnikiemmówi Piotr Handwerker, dyrektor katowickiego MZUiM.

Drewniany most do rozbiórki!

W ramach przedmiotowego zadania zostanie rozebrany istniejący drewniany most nad Rawą, w miejsce którego zostanie wybudowany nowy, o konstrukcji jednoprzęsłowego sklepienia, ze ścianami bocznymi wykończonymi jak beton architektoniczny o fakturze ciosów kamiennych. Na obiekcie zostanie wykonana droga oraz po stronie zachodniej ścieżka pieszo-rowerowa, a po stronie wschodniej chodnik. Przebudowie podlegają również dojazdy do obiektu, gdzie zostanie zlikwidowane zwężenie i na całej długości ulicy będą dwa pasy ruchu. Zostanie także wykonana ścieżka pieszo-rowerowa (strona zachodnia) oraz chodnik (strona wschodnia).

Zmiana organizacji ruchu od końca sierpnia

W ramach planowanych robót od 31.08.2023 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu polegająca na całkowitym zamknięciu ul. Żelaznej w obrębie prowadzonego zadania. Ruch pieszo-rowerowy będzie mógł odbywać się w sposób ciągły dzięki wykonanej tymczasowej kładce. Wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu umożliwia również dojazd do budynków z dwóch stron rzeki, ponieważ zamknięcie ulicy będzie obejmowało tylko i wyłącznie obręb niezbędny do realizacji zadania.

Planowany termin rozpoczęcia prac to 31.08.2023 r., a zakończenie głównych robót konstrukcyjnych planowane jest na koniec bieżącego roku kalendarzowego. Wtedy także MZUiM planuje przywrócenie normalnego ruchu na moście. Pozostałe prace w pobliżu mostu i roboty wykończeniowe planuje się zakończyć w maju 2024 r.