Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Piekary Śląskie: Miasto zapowiada tegoroczne inwestycje

Autor: w dniu 2024-01-09

Miasto Piekary Śląskie informuje o kluczowych inwestycjach, które będą realizowane w 2024 roku. Na ten cel przeznaczona zostanie kwota ponad 77 milionów złotych.

Wśród kluczowych inwestycji znajdą się między innymi, jak zapowiada miasto, budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w rejonie ul. Solidarności (piekarski basen), zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Armii Krajowej w Piekarach Śląskich – rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej (park międzyosiedlowy z pumptruckiem dla rowerów), budowa połączenia pieszo-rowerowego w rejonie DW 911, ul. K. Miarki, ul. Podmiejskiej, czy też duże remonty drogowe – nowe nawierzchnie ul. Roździeńskiego i Kotuchy oraz Bytomskiej na odcinku do Kozłowej Góry. W planach są też kolejne projekty na remonty ulic i budowę ścieżek rowerowych w stronę dzielnic południowych.

Tegoroczne inwestycje w Piekarach Śląskich

Jedna z kluczowych inwestycji to budowa kompleksu basenowego. Obecnie inwestycja znajduje się na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, szacowana wartość inwestycji przekroczy 100 mln. zł z czego około 3,2 mln zł w 2024 r.

W latach 2023 – 2024 r. realizowane jest, jak przypomina urząd, wykonanie dokumentacji projektowej, etapowej budowy kompleksu sportowego w Piekarach Śląskich obejmującej kryty basen (etap A), strefę spa z siłownią, strefą fitness i ścianką wspinaczkową oraz zagospodarowaniem pasa zieleni izolacyjnej (etap B), hali sportowej  i strzelnicy sportowej (etap C), wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dodatkowymi opracowaniami i nadzorami autorskimi. W pierwszej połowie 2024 r. projekt wykonawczy, jak informuje urząd, powinien być gotowy. Warto też przypomnieć, że w 2023 r. na ten cel z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, pozyskano 30.000.000 zł.

Budowa i remonty dróg

Miasto Piekary Śląskie otrzymało 11.270.000 zł dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na modernizację dróg Kotuchy i Roździeńskiego. Będzie to kolejny wielki projekt infrastrukturalny.

Etapowo remontowana jest też jedna z głównych ulic miasta – Bytomską. W 2022 r. przebudowany został pierwszy odcinek od ronda Kopalni Julian do ul. Wyszyńskiego, niedawno zakończył się drugi etap modernizacji od ul. Wyszyńskiego do ul. Pod Lipami. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu 1.990.000 zł w 2024 r. wyremontowany zostanie odcinek od ul. Jana Pawła II do ul. Tarnogórskiej.

Budowa połączenia pieszo-rowerowego i sygnalizacje świetlne

Budowa połączenia pieszo-rowerowego w rejonie DW911, ul. K. Miarki, ul. Podmiejskiej oraz budowa sygnalizacji świetlnych na terenie Piekar Śląskich, w tym rozbudowa infrastruktury drogowej – w 2024 roku na to zadanie przeznaczona będzie kwota 12,4 mln zł, zaś łącznie pochłonie ono ponad 16,5 mln zł.

Park międzyosiedlowy z pumptrackiem dla rowerów

Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Armii Krajowej  – rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w tym stworzenia parku międzyosiedlowego wraz z rowerowym pumptrackiem, w tym roku pochłonie 3,25 mln zł z całkowitej sumy 6 mln. zł przeznaczonych na ten cel.

Zagospodarowanie terenu Młodzieżowego Domu Kultury nr 2

Termomodernizacja MDK nr 2 przy ul. Bytomskiej 152 w ramach ograniczenia niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego – pochłonęła ponad 7,1 mln zł, a budynek zmienił się zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. W 2024 r. za kwotę około 2.000.000 zł zagospodarowana ma być przestrzeń wokół.

Termomodernizacja budynków komunalnych

Kontynuowane są kompleksowe termomodernizacje budynków zasobu gminnego wraz z wykonaniem centralnego ogrzewania i podłączeniem go do systemu centralnego źródła ciepła – ponad 5 mln zł.

Nieruchomości-Brzeziny
Wsparcie spółki Nieruchomości-Brzeziny dotyczące przejęcia zasobu mieszkaniowego – prawie 3 mln zł.

Przygotowane mają być też projekty modernizacji hali sportowej przy ul. Ziętka, dla ulic – Zamkowa, Czołgistów, Sadowskiego, Nankera, łącznik Darwina z Parkiem Międzyosiedlowym, chodnik na ul. Dąbrówki czy też kontynuacja ścieżek rowerowych wzdłuż ulic Oświęcimskiej i Partyzantów oraz Jana Pawła II, Bytomskiej i Tarnogórskiej.

Planowane jest także w ramach Budżetu Obywatelskiego wykonanie utwardzenia terenu i wykonanie strefy Kiss&Ride przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Dąbrówce Wielkiej. Szacowany koszt to 500.000 zł.

Ze względu na specyfikę promes związanych z przyznawaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, opisuje miasto, poszczególne kwoty inwestycji będą uwidaczniane w budżecie miasta stopniowo.