Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Politechnika Śląska uruchomiła Oddział Wydziału Architektury w Katowicach

Autor: w dniu 2023-03-22

Politechnika Śląska oficjalnie uruchomiła Oddział Wydziału Architektury w Katowicach. Powstał w odnowionym budynku. 

Oddział otwarty oficjalnie 20 marca 2023 r. mieści się przy ul. Krasińskiego 8 w gmachu Wydziałów Transportu i Inżynierii Lotniczej oraz Inżynierii Materiałowej. W uroczystości, która odbyła się w odnowionych ze środków Miasta Katowice i Politechniki Śląskiej wnętrzach Oddziału uczestniczyli: Jego Magnificencja Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk, Prezydent Miasta Katowice dr inż. Marcin Krupa, dziekani, przedstawiciele wielu instytucji, z którymi współpracuje uczelnia, zaproszeni goście, partnerzy, uczestnicy procesu inwestycyjnego, pracownicy wydziału, studenci I-roku. Otwarcie Oddziału to dla Politechniki Śląskiej oraz miasta Katowice ważna, historyczna chwila.

 

– Po przyłączeniu w 1922 roku Górnego Śląska do Rzeczpospolitej, duża cześć przemysłu tego regionu znalazła się na terenie Polski. W związku z tym stały się potrzebne kadry do kształcenia w zakresie obsługi przemysłu oraz do realizacji różnych projektów. Pojawiła się wtedy idea utworzenia wyższej szkoły technicznej w Katowicach. Nie udało się tego pomysłu zrealizować przed wojną, natomiast powstały wtedy Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe. Była to szkoła średnia zorganizowana na wzór szkoły wyższej, z wydziałami i kształceniem bardzo podobnym do realizowanego w ówczesnych uczelniach. Po II wojnie światowej ŚTZN funkcjonowały do lat 70-tych. Wtedy Politechnika Śląska przejęła te obiekty i realizuje w nich model kształcenia, który był zaplanowany przed wojną. Jest to kształcenie w wielu dyscyplinach, w wielu obszarach badawczych właśnie w zabytkowych budynkach przy ul. Krasińskiego – przypomina rektor Politechniki Śląskiej, prof. Arkadiusz Mężyk.

Wydział Architektury jest kolejnym na terenie Katowic. Gmach, w którym się mieści, daje – jak przyznaje rektor uczelni – duże możliwości.

– Obecnie kolejny, czwarty już wydział dołącza do grona jednostek kształcących w Katowicach. Staramy się sukcesywnie modernizować infrastrukturę. Dzięki rozmiarom tych przestrzeni, możliwości są olbrzymie. Chcemy by było to miejsce, gdzie nasze katowickie wydziały będą się integrowały, gdzie będzie realizowane nowoczesne kształceni. Dzięki temu będą tu powstawały interdyscyplinarne zespoły badawcze oraz projekty. Oddział Wydziału Architektury mającego swoją główną siedzibę w Gliwicach, będzie stanowił doskonałą reprezentację w stolicy województwa – dodaje rektor.

Jakie zmiany zachodziły przez lata?

Po drugiej wojnie światowej w 1945 roku utworzono Oddział Architektury w ramach Wydziału Inżynieryjno-Budowlanego. W 1971 roku powołano Instytut Architektury i zmieniono nazwę wydziału na Wydział Budownictwa i Architektury. W 1977 roku powołano Wydział Architektury Politechniki Śląskiej. Po 45 latach w 2022 utworzono Oddział Katowicki Wydziału Architektury, w którym studia rozpoczęli pierwsi studenci. Natomiast w 2023 roku po przeprowadzonym kapitalnym remoncie i wyposażeniu pomieszczeń dokonano uroczystego otwarcia oddziału oraz udostępnienia nowych przestrzeni studentom.

– Jest to ważna dla Wydziału chwila – mamy możliwość kształcić studentów oraz prowadzić badania naukowe, a także prace projektowo-twórcze bezpośrednio tutaj, w Katowicach, w stolicy Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W dobie rosnącej konkurencyjności nie mogło nas tutaj nie być.  Katowice to stolica metropolii i centrum wszystkich wydarzeń w Regionie. Dzisiaj otwieramy nowoczesne, atrakcyjne i inspirujące, pomieszczenia oddziału w Katowicach – mówi prof. arch. Klaudiusz Fross, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej.

Przełomowym momentem dla uruchomienia oddziału Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Katowicach było przyznanie przez Prezydenta Miasta Katowice dotacji na: Katowickie Laboratorium Przyszłości, Transportu, Architektury, Urbanistyki, Budownictwa, Designu i Sztuk Plastycznych (wspólnie z Wydz. Transportu i Inżynierii Lotniczej).

– Bardzo się cieszę, że Katowice są miejscem, gdzie będzie można studiować architekturę właśnie na Politechnice Śląskiej, która jest jedną z najważniejszych uczelni w naszym regionie. Mam nadzieję, że te pomieszczenia, które zostały przygotowane dla studentów Wydziału Architektury pomogą w poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy, dla wspólnego tworzenia przyszłości Katowic i Górnego Śląska oraz całej Polski. To się już dzieje. Absolwenci Architektury Politechniki Śląskiej współtworzyli przestrzeń miejską, a studenci obecnie biorą udział w kilku projektach, np. rozwinięcia kampusu przy ul. Krasińskiego. Będzie to przestrzeń przyjazna dla studentów i mieszkańców. To dla mnie wielka wartość, że dziś możemy korzystać z wiedzy i umiejętności zarówno wykładowców, jak i samych studentów, którzy mają nieograniczone pomysły. Patrząc na same Katowice – są one takim miejscem, gdzie przeplatają się różne style architektoniczne, są miastem nowoczesnym, gdzie powstaje wiele nowych obiektów, z reguły projektowanych przez absolwentów Politechniki Śląskiej – mówi dr inż. Marcin Krupa, prezydent Katowic i absolwent Politechniki Śląskiej.

Pomieszczenia Oddziału stanowią uzupełnienie bazy Gliwickiej. W Katowicach powstała nowoczesna, wielofunkcyjna, multimedialna sala dydaktyczna z pracownią komputerową na 15 stanowisk, na wykłady, konsultacje, seminaria, szkolenia, z 3 tablicami multimedialnymi, zajęcia stacjonarne, on-line, hybrydowe; kolejna to pracownia architektoniczna – materiałoteka i wzorcownia detalu architektonicznego i konserwatorskiego, makieciarnia, umożliwiająca, prace własne, prezentacje, pokazy, konsultacje; pracownia ceramiki, szkła i witrażu z piecami do fusingu szkła i ceramicznym (w trakcie realizacji); pokój socjalny pracownika; biuro oddziału; hol wystawowy; strefa studenta architektury. Zasponsorowane zostały wyposażenie meblowe – przez firmę Weninger oraz wyposażenie sztukatorskie, przekazane przez MaxymArt.

– Mając w osobie Pana Prezydenta sprzymierzeńca, możemy tylko piąć się w górę. To wyjątkowy prezydent, który wie, że inwestycje w szkolnictwo wyższe, w naukę, procentują i przyczyniają się bezpośrednio do rozwoju miasta. Wydział, będąc teraz także w Katowicach, chce aktywnie uczestniczyć w rozwoju miasta, mieć wpływ na jego upiększanie, na jakość przestrzeni publicznych, na wzrost jakości życia, jesteśmy do dyspozycji i otwarci na współpracę, można będzie na nas polegać przy konsultacjach społecznych, planowaniu, programowaniu i koncepcjach dla nowych inwestycji. (…) Chciałbym podziękować Wszystkim, dzięki którym powstał Oddział. Wiele osób organizowało, projektowało, nadzorowało, pomagało i współpracowało, był to duży zbiorowy wysiłek, Wszystkim Wam Dziękuję za pomoc i wsparcie – podsumowuje Klaudiusz Fross.

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej zajmuje miejsca na podiach wielu najważniejszych ogólnych i branżowych rankingów, np. na liście Perspektyw dwukrotnie 2 miejsce, w rankingu Builder dwukrotnie 1 miejsce, dwukrotnie kat. A, którą ma obecnie. Ponadto prawa habilitowania, w najnowszej ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PAKA) kierunek Architektura uzyskał wyróżnienie jako "doskonały".