Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Poradnia przeszła remont. Większa dostępność i komfort dla pacjentów

Autor: w dniu 2023-09-23

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piekarach Śląskich przeszła remont, dzięki któremu zmieniła się nie tylko jej estetyka. 

Poradnia mieszcząca się w budynku przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 13 na Osiedlu Powstańców zmieniła wygląd, ae nie tylko to. Polepszyły się także komfort i dostępność tego miejsca dla pacjentów.

W wyniku przekształcenia placówki specjaliści będą mogli pomóc jednocześnie większej grupie potrzebujących. Nowe pomieszczenia są nowocześniejsze, większe i lepiej przystosowane do wymagań współczesnego świata. To z kolei wpływa na poprawę jakości usług poradni.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piekarach Śląskich prowadzi od 13 września, zgodnie z decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty, orzecznictwo dla dzieci i młodzieży niesłyszących, słabosłyszących, z autyzmem, w tym Zespołem Aspergera z rejonu działania poradni tj. dzieci z przedszkoli i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Piekar Śląskich oraz dzieci mieszkających w mieście, a nie uczęszczających do placówek oświatowych.

Zmiana jest zatem znacząca, bo wcześniej dzieci słabosłyszące i niesłyszące były odsyłane do odpowiedniej placówki w Katowicach, teraz pełną diagnostykę słuchu mogą wykonać w mieście, w którym mieszkają na co dzień.

Rodzice powinni pamiętać, że w celu uzyskania lub aktualizacji orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zaburzenia słuchu, autyzm i Zespół Aspergera należy zgłaszać się do poradni mającej swoją siedzibę przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 108 – formularz zgłoszenia również na stronie www.poradnia.piekary.pl