Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Postępują prace w Szkole Podstawowej nr 17

Autor: w dniu 2023-07-06

Trwają prace przy budowie nowych budynków Szkoły Podstawowej nr 17 w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach.

Powstające budynki "siedemnastki" zostały już zadaszone, zamontowano w nich ślusarkę aluminiową, układane są instalacje sanitarne i elektryczne. Jednocześnie wykonywane są tynki wewnętrzne oraz izolacja termiczna ścian zewnętrznych. Koszt wszystkich robót budowlanych wynieść ma ponad 35 mln zł.

– Prace z tygodnia na tydzień postępują, ale musimy cały czas pamiętać, że teren, na którym są one wykonywane, poddawany jest ciągłym wpływom eksploatacji górniczej. Stąd też we współpracy z Polską Grupą Górniczą prowadzony jest stały monitoring w tym aspekcie i w razie konieczności nanoszone są odpowiednie zmiany w zakresie projektu – podkreśla Anna Krzysteczko, wiceprezydent Rudy Śląskiej, która odpowiada w mieście za oświatę.

W lutym tego roku w ramach inwestycji zakończono roboty fundamentowe. W kolejnych miesiącach wzniesiono ściany. Segmenty parterowe zostały zakończone i budowlańcy przystąpili do ułożenia konstrukcji drewnianej dachu i jego pokrycia. Równocześnie kontynuowane było układanie kanalizacji oraz całej infrastruktury podziemnej. Zamontowana została także ślusarka aluminiowa (okna, drzwi). W ten sposób ukończony został stan surowy zamknięty, co umożliwiło rozpoczęcie prac wewnątrz budynku. Wiosną br. prowadzone były roboty instalacyjne, sukcesywnie układano tynki na ścianach i sufitach, a na zewnątrz trwały roboty dociepleniowe. Również firma Węglokoks, która jest dostawcą energii cieplnej, wykonywała we własnym zakresie prace związane z doprowadzeniem sieci ciepłowniczej do budynku.

Myślą o kolejnym etapie prac

Teraz roboty prowadzone są głównie wewnątrz budynków i potrwają jeszcze kilka miesięcy. Władze miasta myślą już o kolejnym etapie prac, jakim będzie wyposażenie obiektu.

– Aby maksymalnie przyśpieszyć uruchomienie placówki chcemy równocześnie z robotami wykończeniowymi rozpocząć wyposażenie węzła kuchennego oraz pozostałych pomieszczeń szkoły. Dla tych zakresów prac ogłosiliśmy już dwa odrębne postępowania przetargowe – informuje Anna Krzysteczko.

Już na etapie koncepcji rozwiązania architektoniczne budowanej szkoły konsultowane były zarówno z rodzicami, jak i pracownikami placówki. Uwagi te znalazły swoje odzwierciedlenie w ostatecznym kształcie opracowania. Projekt zakłada utworzenie części centralnej budynku, od której odchodzić będą pozostałe strefy organizacyjne – istniejąca sala gimnastyczna, klasy 4-8, klasy 1-3 i przedszkole.

– Każda ze stref organizacyjnych dzięki oddzielnym wejściom będzie mogła działać niezależnie. W ten sposób np. dzieci z przedszkola nie będą miały kontaktu z uczniami z klas 4-8 – informuje Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Ruda Śląska.

Miejsce dla przedszkolaków i uczniów podstawówki

Powierzchnia użytkowa nowego budynku szkoły wyniesie 2 900 m². Gmach będzie składał się z głównego dwukondygnacyjnego budynku od strony ul. Szkolnej. Tu będzie znajdować się m.in. aula, biblioteka, stołówka, świetlica oraz pomieszczenia administracyjne, gospodarcze i techniczne. Pozostałą część stanowić będą modułowe bryły sal lekcyjnych w formie prostopadłościanów. Te będą już jednokondygnacyjne.

– Zgodnie z założeniem projektowana szkoła ma być obiektem w skali dziecka, w którym uczniowie poruszają się wyłącznie po jednej kondygnacji – tłumaczy Piotr Janik.

Ogółem w części przedszkolnej utworzone zostaną 4 sale dla przedszkolaków, natomiast w części szkolnej 20 sal lekcyjnych dla uczniów klas 1-8. Każda klasa będzie miała swój indywidualny dziedziniec. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwoli również na zrównoważone oświetlenie sal lekcyjnych naturalnym światłem przez cały dzień. Umożliwi to także na prowadzenie części zajęć na zewnątrz. Dodatkowo uczniowie będą mogli kreować przestrzeń wewnętrznych ogródków.

Zgodnie z umową inwestycja miała kosztować około 29 mln zł. Wykonawca zwrócił się jednak do Miasta z wnioskiem o waloryzację wynagrodzenia. Obecnie wartość robót budowlanych wzrosła do kwoty nieco ponad 35 mln zł. Podana kwota nie obejmuje jednak kosztów wyposażenia, które częściowo zrealizowane zostanie po wybudowaniu obiektu, a w przypadku kuchni już pod koniec robót budowlanych. Inwestycja dofinansowana jest ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii kwotą ponad 5 mln zł, a z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotą 4 mln zł.