Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Prace na A4 między Katowicami i Krakowem

Autor: w dniu 2023-09-05

Zerwą asfalt i będą wylewać nowy. Rozpoczyna się wymiana nawierzchni płatnej autostrady A4 między Katowicami i Krakowem.

Prace prowadzone są na koncesjonowanym odcinku zarządzanym przez spółkę Stalexport Autostrada Małopolska.

"Pomarańczowych" będzie można spotkać, potwierdza w imieniu spółki Rafał Czechowski, od godziny 19:00 do 6:00.

-Podczas wymiany nawierzchni na autostradzie A4 Katowice-Kraków na każdym remontowanym fragmencie zachowamy po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Ograniczenie do jednego pasa będzie wprowadzone tylko na krótki czas, niezbędny do przygotowania tymczasowej organizacji ruchu. Takie rozwiązanie bardzo dobrze sprawdziło się podczas wcześniejszych prac na naszym odcinku A4, pozwalając zminimalizować uciążliwości dla użytkowników – informuje Czechowski.

Również w przypadku remontu wiaduktów prace będą prowadzone z utrzymaniem dwóch pasów ruchu w obu kierunkach, mimo wyłączania w przypadku niektórych obiektów całych odcinków jezdni. Będzie to możliwe dzięki wcześniejszemu wykonaniu przejazdów na drugą jezdnię przez pas rozdziału.

Obok wymiany nawierzchni i przywrócenia jej nośności w wymagających tego lokalizacjach, prace obejmą także roboty towarzyszące: wymianę barier ochronnych na wybranych odcinkach, remont elementów odwodnienia czy odtworzenie oznakowania poziomego.

Główne prace związane z remontem nawierzchni autostrady ruszą 11 września br. na około 7-kilometrowym odcinku pomiędzy węzłami Jeleń i Balin (od km 362,2 do km 368,9). Wykonawca robót rozpocznie od wymiany nawierzchni na jezdni w kierunku Krakowa, a następnie przeniesie się na tym samym odcinku na jezdnię w kierunku Katowic. W I etapie na jezdni w kierunku Krakowa jeden pas ruchu będzie remontowany, drugi będzie przejezdny. Na jezdni do Katowic będą dwa pasy ruchu w kierunku Katowic i jeden pas w kierunku Krakowa. Obie jezdnie na tym odcinku A4 wyremontowane zostaną do końca 2023 r.

Docelowo roboty obejmą wymianę nawierzchni obu jezdni autostrady, od węzła Murckowska w Katowicach do węzła Balice (od km 340 do km 401). Całość remontu podzielona jest na 16 odcinków.

Nawierzchnia jezdni to nie wszystko

Równolegle z remontem nawierzchni prowadzony będzie remont 45 wiaduktów.

– Właściwe utrzymanie infrastruktury odcinka A4 Katowice-Kraków, m.in. nawierzchni i obiektów inżynieryjnych, w tym mostów i wiaduktów, wynika z obowiązujących przepisów, ale również z zapisów Umowy Koncesyjnej. Zgodnie z nimi mamy obowiązek przekazać autostradę stronie publicznej w 2027 roku w doskonałym stanie technicznym, nie wymagającym remontów i modernizacji przez kolejne lata – przypomina Rafał Czechowski, rzecznik prasowy Stalexport Autostrada Małopolska.

Wymiana nawierzchni ma przyczynić się do zwiększenia trwałości nawierzchni i nośności oraz polepszenie jej właściwości przeciwpoślizgowych, a tym samym – zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników autostrady. Usprawnione zostanie również odwodnienie powierzchniowe.

W ramach remontu mostów naprawione zostaną m.in.: konstrukcja nośna, urządzenia dylatacyjne, łożyska mostowe, gzymsy i chodniki, betonowe bariery ochronne i zabezpieczenie antykorozyjne. To z kolei poprawi nie tylko bezpieczeństwo i komfort użytkowania wiaduktów, ale także ich estetykę.

Prace związane z wymianą nawierzchni i remontem obiektów mostowych prowadzone będą do końca 2026 roku, z wyłączeniem okresów zimowych. Wykonawcą robót jest PAVIMENTAL Polska Sp. z o. o. z Trzebini. Wartość kontraktu to ponad 422 miliony złotych netto.

O kolejnych etapach robót w ramach zaplanowanego remontu koncesjonariusz będzie informował za pośrednictwem strony www.autostrada-a4.pl, X (@A4KatKra) i Facebooka (a4katowicekrakow).