Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Rowerem z Tychów do Bierunia. Podpisano porozumienie

Autor: w dniu 2024-02-13

Inwestycje rowerowe są jednym z ważnych zadań realizowanych na terenie Tychów. Działo się tak już za czasów prezydentury Andrzeja Dziuby, a teraz działania te są kontynuowane. Opisywana ścieżka rowerowa jest równie ważna dla Bierunia, nic zatem dziwnego, że przedstawiciele obu miast nie ukrywają zadowolenia z realizacji tego zadania.

Maciej Gramatyka pełniący funkcję prezydenta Tychów i Krystian Grzesica – burmistrz Bierunia podpisali porozumienie w sprawie rozbudowy ulicy Oświęcimskiej i budowy trasy rowerowej z Tychów do Bierunia. W spotkaniu uczestniczył także Andrzej Dziuba – Senator RP – jeden z inicjatorów powstania rowerowego połączenia z Bieruniem.

– Nikogo nie trzeba przekonywać, że taka inwestycja ma ogromne znaczenie. W Tychach ścieżki rowerowe są traktowane priorytetowo w zasadzie od momentu powstania miasta, czas prezydentury Andrzeja Dziuby był kontynuacją inwestycji w tym obszarze – mówi Maciej Gramatyka, pełniący funkcję prezydenta Tychów. – To istotny projekt z punktu widzenia transportu publicznego. Cały czas zachęcamy mieszkańców, by zostawiali samochody, korzystali z komunikacji publicznej czy też rowerowej. Za moment uruchomimy Metrorower z wieloma stacjami i tak naprawdę mam nadzieję, że idea roweru metropolitalnego spowoduje, że więcej osób będzie korzystać z tego środka transportu – nie tylko rekreacyjnie, ale też na co dzień, w swojej drodze do pracy. Wierzę, że to zadanie szybko zostanie zrealizowane – tym bardziej, że środki unijne dają nam taką szansę. Dzięki tej inwestycji, zyskają zarówno Ci, którzy korzystają z roweru rekreacyjnie jak Ci, którzy dojeżdżają do pracy w Strefie – dodaje Gramatyka.

Co do rangi tego zadania wątpliwości nie mają też przedstawiciele drugiej gminy, bo zadanie to jest wyczekiwane od dłuższego czasu.

– Bieruń czeka na to połączenie od lat. Trasa zapewni bezpieczne połączenie między naszymi miastami i każdy – niezależnie od wieku będzie mógł poruszać się tą ścieżką komfortowo. Pozwoli to także na wzajemne korzystanie z infrastruktury – mówi Krystian Grzesica, burmistrz Bierunia.  – To świetnie wpisuje się w ideę metropolii – jednego wielkiego miasta, w ramach którego mieszkańcy mogą korzystać z oferty poszczególnych gmin. Temat przebudowy ulicy Oświęcimskiej wraz z przebudową skrzyżowań jest również istotny dla pracodawców i pracowników – bardzo dużo ludzi dojeżdża do zakładów, które są w okolicach ulicy Oświęcimskiej, Fiata czy Strefy Ekonomicznej – mówi Grzesica.

Podpisany w poniedziałek dokument umożliwi sprawną realizację projektu – w szczególności określa funkcje, jakie dana Gmina będzie w tym zadaniu pełnić, reguluje sytuację prawną związaną z własnością terenu, na którym realizowana będzie inwestycja, a finalnie pozwoli starać się o pozyskanie środków zewnętrznych.

– Dzisiejsze porozumienie kończy etap prac projektowych, umożliwia nam niezwłoczne wystąpienie o uzyskanie decyzji administracyjnej, która pozwoli nam zacząć prace budowlane. Wierzę w to, że uda nam się pozyskać na ten cel środki z programu mobilności, a to umożliwi nam, wybudowanie trasy w latach 2025-27 – wyjaśnia Arkadiusz Bąk, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach

Jakie działania będą wykonane w ramach tego zadania?

Inwestycja, której dotyczy porozumienie obejmuje rozbudowę odcinka ul. Oświęcimskiej, od. ul. Serdecznej w Tychach, do ul. Homera w Bieruniu. Wzdłuż całego odcinka, po południowej stronie, powstanie asfaltowa dwukierunkowa trasa rowerowa wraz  z ciągiem pieszym o łącznej szerokości minimum 3,5m. Przebudowane zostaną: kanalizacja, kanały technologiczne, sieci teletechniczne i energetyczne oraz zmontowane zostanie oświetlenie. Ścieżka ta będzie stanowić cenny element w sieci połączeń wchodzących w skład Regionalnych Tras Rowerowych woj. śląskiego.

– Budowa ścieżki rowerowej z Tychów do Bierunia to inwestycja, o którą zabiegamy od dawna. Bieruń prężnie się rozwija – jest liderem wśród okolicznych gmin, dlatego komunikacja między naszymi miastami powinna być jak najlepsza – mówi Andrzej Dziuba, Senator RP.

Nowa droga dla rowerów budowana będzie – jak informuje tyski magistrat – zgodnie z obowiązującą regionalną polityką rowerową, dlatego konieczna jest również przebudowa kluczowych odcinków drogowych i skrzyżowań, w tym m.in. skrzyżowania ulicy Oświęcimskiej z ul. Świerczyniecką, gdzie zainstalowana zostanie sygnalizacja świetlna, powstaną przejścia dla pieszych oraz niezbędne ciągi piesze i rowerowe na wlotach bocznych. W ramach planowanych działań wybudowane zostaną m.in. nowe zatoki autobusowe dla przystanków: "Tychy Droga do Świerczyńca", "Bieruń Osiedle Wygoda", oraz "Tychy Osiedle Homera" i Bieruń Osiedle Homera".

Zgodnie z porozumieniem Partnerem Wiodącym jest Gmina Tychy, która z chwilą podpisania porozumienia będzie mogła reprezentować Strony w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji oraz wnioskowania o dofinansowanie.

Celem całego projektu jest rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej, a także rozpowszechnienie wiedzy na temat korzyści wynikających z wykorzystania roweru jako środka komunikacji. Porozumienie obowiązywać będzie z chwilą podpisania. Przy założeniu, że uda się pozyskać środki zewnętrzne, realizację inwestycji przewiduje się na lata 2025-2027. Szacunkowy koszt to prawie 35,5 miliona złotych, z czego wydatek Tychów to prawie 31 milionów złotych, a Bierunia ponad 4,5 miliona złotych.