Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Rozliczenie PIT-11

Autor: w dniu 2023-02-07

Druk PIT-11 to formularz, który służy do wykazania wysokości dochodów uzyskanych przez pracownika oraz podatku od nich pobranego. Przygotowuje się go dla obydwu stron – zarówno dla pracownika, jak i urzędu skarbowego. Obowiązek sporządzenia PIT-11 ciąży na firmach, które muszą obliczać i pobierać zaliczki na podatek od osób zatrudnionych.

Wypełnianie PIT-11 online lub tradycyjnymi metodami obejmuje informacje o dochodach, przychodach, kosztach oraz zaliczkach pochodzących ze źródeł takich jak umowa o pracę, dzieło, aktywizacyjna czy też stypendia naukowe. W przypadku umów o dzieło i zleceń obowiązek ten istnieje tylko w sytuacji, gdy opiewają one na kwoty wyższe niż 200 zł. 

PIT-11 a PIT-40A

PIT-40A to deklaracja, która nie wymaga od podatnika wypełniania innego zeznania. Pracodawca nie przygotowuje tego dokumentu, a jedynie organy rentowe w przypadku wypłacania świadczeń emerytalno-rentowych.

PIT-11 a PIT-8C

PIT-8C to informacja podatkowa dla podatników, którzy uzyskali dochody giełdowe oraz z tytułu odpłatnego zbycia walut wirtualnych. Może on być przez podatnika dołączony do PIT-11, w którym należy uwzględnić informacje o przychodach z innych źródeł. Obowiązek dostarczenia PIT-11 podatnikowi istnieje do końca lutego następującego po roku podatkowym.

Renta i PIT-11A

Organy rentowe wydają PIT-11A w sytuacjach, w których nie jest wymagane pobieranie zaliczek na podatek. Dotyczy to renty z tytułu zaopatrzenia inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, renty jako osoby represjonowanej, emerytury lub renty z tytułu utraty wzroku wskutek działań wojennych oraz wypłat zasiłków z ubezpieczenia społecznego lub świadczeń, od których nie pobiera się podatku.

Do kiedy muszę opłacić PIT-11?

Terminem granicznym do złożenia PIT jest 30 kwietnia (chyba, że przypada on na dzień wolny od pracy – wtedy terminem granicznym jest następny dzień roboczy). Pracodawca ma obowiązek przekazania PIT-11 do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania pracownika do 1 lutego 2023 r. w formie elektronicznej, a do ostatniego dnia lutego 2023 r. – w formie papierowej. Za niedostarczenie pracownikowi PIT-11 w terminie, urząd skarbowy może nałożyć na pracodawcę karę w wysokości 180 stawek dziennych.

W przypadku, gdy pracodawca nie dostarczy PIT-11, podatnik musi wypełnić deklarację podatkową na podstawie posiadanych przez siebie dokumentów, na przykład historii własnego rachunku bankowego.

Jak poprawnie wypełnić PIT-11?

Aby uniknąć błędów, należy skorzystać z najnowszej wersji PIT-11 (wersja 25.), która została względem poprzedniej znacznie rozbudowana. System generowania e-PIT posiada system ostrzegający użytkownika przed możliwością popełnienia błędów. Po wygenerowaniu druku PIT-11, użytkownicy mogą rozliczyć PIT korzystając z szybkiej wysyłki deklaracji bezpośrednio z systemu do urzędu skarbowego.

Artykuł powstał we współpracy ze sponsorem.


Komentarze

Co o tym sądzisz?

Twój adres e-mail nie zostanie upubliczniony.Wymagane pola oznaczone są *.