Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Społecznicy i samorządowcy ratują Żabie Doły – dziś manifestacja!

Autor: w dniu 2023-05-11

Blisko 5500 osób podpisało już internetową petycję w obronie Żabich Dołów. Żarówo społecznicy, jak i samorządowcy chcą uratować ten unikalny zespół przyrodniczo – krajobrazowy przed planowaną rozbiórką nasypu kolejowego leżącego na ich terenie.

Prawomocne już pozwolenie na ingerencje w Żabie Doły wydał Wojewoda Śląski mimo sprzeciwu władz Chorzowa:

-Robimy wszystko, aby te nasypy nie były likwidowane. Co gorsza spółka złożyła wniosek również do urzędu miasta o wycinkę drzew. Dzisiaj sprawa jest procedowana, w związku z czym nie ma jeszcze  ostatecznej decyzji, natomiast na pewno wiemy, że będziemy podejmowali działania dotyczące włączenia w tę sprawę prokuratora, bo tylko on może ewentualnie podjąć działania związane z podjęciem decyzji niezgodnej z prawem, a w naszej ocenie taka decyzja została właśnie podjęta – mówi naszej reporterce Gabi Kokott-Drzyzdze Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa.

 

Wyraża równocześnie aprobatę dla działań osób, które zaangażowały się w gromadzenie podpisów pod petycją do wojewody śląskiego i które będą dziś na manifestacji.

-Im będziemy głośniejsi, tym bardziej słyszalni, dlatego też dobrze, że jest grupa osób, która taki protest zorganizowała, ja się do tego protestu włączam dzisiaj o 16.00. Działamy w różnych kierunkach. Złożyliśmy skargę do WSA, czekamy na rozstrzygnięcie. Musimy już dziś być głośni i protestować, by tę decyzję unieważnić – dodaje prezydent Kotala.

Demonstrację w obronie Żabich Dołów zaplanowano dziś o godzinie 16.00 przed Urzędem Miasta w Chorzowie. Działania podejmowano też wcześniej, kiedy jednym głosem mówili społecznicy i przedstawiciele śląskich miast, którzy wyrazili jasny sprzeciw wobec działań wojewody.

-Gmina Piekary Śląskie stoi na stanowisku, że jakakolwiek ingerencja w ten unikatowy zespół przyrodniczy jest niedopuszczalna i wszelkim sposobami będzie się przeciwstawiać takim działaniom. Liczymy w tym zakresie na pełne wsparcie ze strony sąsiednich miast i wsparcie mieszkańców – wypowiedział się w tej sprawie wiceprezydent Piekar Śląskich Krzysztof Turzański.

Niezbędne kroki chcą podjąć też władze Bytomia.

-Chociaż nie toczy się żadne postępowanie dotyczące rozbiórki nasypów na terenie Żabich Dołów w Bytomiu, to podejmiemy kroki, by Bytom stał się stroną postępowania administracyjnego w sprawie rozbiórki nasypów w Chorzowie. Żabie Doły to przecież nasze wspólne dobro i miejsce, które położone jest na obszarze pomiędzy Bytomiem a Chorzowem. Wystąpimy też do RDOŚ z prośbą o podjęcie działań mających na celu zwiększenie ochrony tego terenu. Poproszę też radnych o podjęcie uchwały wyrażającej sprzeciw wobec działań wojewody śląskiego, który umożliwił prywatnej firmie destrukcyjne działanie na terenie objętym ochroną." – informował w mediach społecznościowych Mariusz Wołosz.

Tymczasem nie brakuje głosów nawołujących do gromadzenia podpisów pod petycją do wojewody śląskiego.