Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach z nową siedzibą. Rozstrzygnięto przetarg

Autor: w dniu 2024-04-17

Pięciu wykonawców wzięło udział w postępowaniu związanym z budową nowego szpitala miejskiego w Gliwicach. Podjęto już decyzję, jaka firma zajmie się realizacją tego zadania, które warte jest blisko 900 milionów złotych.

Miasto Gliwice wybrało firmę, która zajmie się budową nowego szpitala miejskiego przy ul. Kujawskiej. W postępowaniu podzielonym na zakres podstawowy i 8 opcji dodatkowych uczestniczyło, jak informuje miasto, pięciu oferentów.

Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach będzie miał nową siedzibę

Najkorzystniejszą ofertę na kwotę 878,5 mln zł złożyła firma MIRBUD SA i to z nią miasto zawrze umowę na realizację zakresu podstawowego inwestycji. Zanim to jednak nastąpi, zgodnie z procedurą, pozostali uczestnicy przetargu mają 10 dni na ewentualne odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.

Jak wyjaśniono podczas konferencji prasowej zwołanej po otwarciu ofert przetargowych, przy braku odwołań podpisanie umowy z MIRBUDEM będzie mogło nastąpić do miesiąca czasu. Wykonawca będzie miał następnie ok. tydzień na wejście na plac budowy przy ul. Kujawskiej. Roboty potrwają ok. 3 lata z możliwością przyspieszenia harmonogramu prac, a uruchamianie opcji dodatkowych będzie uzależnione od przyszłych możliwości finansowych miasta.

Wiadomo, że zakres podstawowy obejmie wybudowanie obiektu do stanu surowego zamkniętego, łącznie z głównymi podejściami instalacyjnymi, a także wykonanie praktycznie pełnego zagospodarowania terenu. Uwzględni również przebudowę zewnętrznego układu drogowego w rejonie ulic Pocztowej, Kujawskiej i Ceglarskiej.

Nowe wyposażenie sal operacyjnych

Jak podkreślił obecny na konferencji miasta Przemysław Gliklich, prezes Szpitala Miejskiego nr 4, w nowej siedzibie będzie się mogło znaleźć nawet 80% dotychczasowych, nowoczesnych i niemających nawet 2 lat szpitalnych urządzeń diagnostycznych i łóżek dla pacjentów. Całkowicie nowe, bo zaprojektowane i przystosowane pod konkretne pomieszczenia, będzie natomiast wyposażenie sal operacyjnych.

– Nowoczesny szpital miejski, oferujący personelowi medycznemu pracę w bardzo godnych warunkach, pozwoli na leczenie mieszkańców Gliwic i powiatu gliwickiego na najwyższym poziomie. Już obecnie zabezpieczamy rocznie ok. 200 tysięcy pacjentów. Nowy obiekt, który ma szanse powstać w okresie 3 nadchodzących lat, został w okresie pandemii bardzo mądrze przeprojektowany i rozplanowany, również pod kątem następnych, ewentualnych epidemii. Serdecznie dziękuję za ogromne zaangażowanie w tę część prac dwojgu naszym specjalistom, Piotrowi Zielonce oraz Annie Majdzie, która jest najbardziej odpowiedzialna za sukces Gliwic w procedurze oceny dotyczącej celowości tej inwestycji poprzez tzw. IOWISZa – Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowiamówił Przemysław Gliklich.

W poniedziałek 15 kwietnia Gliwice odwiedziła Minister Zdrowia Izabela Leszczyna, która zapowiedziała możliwość wybudowania w Gliwicach obsługującego mieszkańców całego województwa szpitala klinicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu. Deklaracja ta spotkała się z otwartością władz miasta i SM nr 4. Pomysł ten nie jest jednak alternatywą dla miejskiej inwestycji, którą przygotowywano w Gliwicach od 2019 r. i która zostanie zrealizowana w ciągu najbliższych 3 lat.