górnośląsko-zagłębiowska metropolia

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Doceniła przede wszystkim transport publiczny. Zorganizowanie transportu publicznego, inwestycje związane z transportem kolejowym z jednej strony. Z drugiej – nierzetelny podział obowiązków pomiędzy poszczególnymi gminami i nieporządek w przejmowaniu rozliczeń od poprzednich organizatorów transportu publicznego. Dodatkowo niewystarczające egzekwowanie opłat dodatkowych za przejazd bez ważnego biletu. Co jeszcze zamieszczono […]


Tytuł

Title

Artist

Background