Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Tarnogórska ciepłownia ogranicza zużycie węgla

Autor: w dniu 2023-04-27

Tarnogórska ciepłownia ogranicza zużycie węgla i redukuje emisję CO2. Wszystko dzięki uruchomieniu nowoczesnej kotłowni na biomasę oraz instalacji kogeneracyjnej.

Oddana w Tarnowskich Górach instalacja to istotny element strategii mającej na celu dekarbonizację systemów ciepłowniczych, która wiąże się z całkowitym odejściem Veolii od spalania węgla do 2030 roku. Na terenie ciepłowni już pracuje instalacja kogeneracyjna, oparta o dwa silniki gazowe, każdy o mocy 2 MWt i kotłownia opalana paliwem biomasowym leśnym o mocy 12 MWt. Zespół kogeneracyjny o mocy 0,99 MWe będzie zasilany gazem ziemnym i biogazem wyprodukowanym w lokalnej oczyszczalni ścieków.

Dzięki nowo oddanej, ekologicznej instalacji zostanie dostarczone ciepło aż do 10 tysięcy mieszkań i obiektów publicznych w Tarnowskich Górach. Inwestycja przyniesie także liczne korzyści dla mieszkańców, w tym ograniczy połowę zużycia węgla w istniejącej ciepłowni oraz zredukuje emisję CO2 o 30%.

Nowoczesna instalacja zabezpieczy dostawy ciepła dla mieszkańców miasta w ponad 50%, wykorzystując do tego lokalnie dostępną biomasę leśną oraz wysokosprawne jednostki kogeneracyjne. Dywersyfikacja paliw znacznie ograniczy zależność ciepłowni od rynkowych wahań dostępności i cen surowców energetycznych. Dodatkowo oddanie do użytku nowej instalacji w Tarnowskich Górach przyniesie efekty środowiskowe. Pozwoli na redukcję zużycia węgla o ok. 13 tysięcy ton rocznie, tym samym przyczyniając się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla o 30%.

– W Tarnowskich Górach powstała efektywna energetycznie, ekologiczna instalacja, która z jednej strony wykorzystuje lokalnie dostępne OZE, a z drugiej – dzięki kogeneracji – optymalizuje proces produkcji energii i ciepła. Zwiększanie efektywności systemów ciepłowniczych, przy jednoczesnej ich dekarbonizacji, to odpowiedź Veolii na obecne wyzwania klimatyczne – mówi Magdalena Bezulska, prezes zarządu Veolii term.

Od 2019 roku Veolia term realizuje wiele projektów obejmujących dekarbonizację należących do niej zakładów oraz inwestycji, których celem jest zmniejszenie emisji CO2 związanej z produkcją energii. Proces obejmuje sukcesywną wymianę kotłów węglowych, podstawowego dotychczas źródła energii. Spółki należące do grupy dywersyfikują miks paliwowy sukcesywnie zwiększając udział gazu, biomasy i odnawialnych źródeł energii Przykładem tego podejścia jest m.in. projekt w Tarnowskich Górach w efekcie którego na terenie ciepłowni należącej do Veolii Południe funkcjonuje instalacja kogeneracji, w której do skojarzonej produkcji ciepła i prądu wykorzystuje się gaz ziemny, biomasę, a także biogaz pochodzący z miejscowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

– Projekt kogeneracyjny oznacza wydajną i ekologiczną produkcję energii cieplnej i elektrycznej. Zakończenie projektu Szafir pozwoliło nam w Tarnowskich Górach wyeliminować ponad 50 proc. zużycia węgla, który zastępujemy gazem, biogazem i lokalnie dostępną biomasą leśną. W efekcie więcej niż połowa ciepła jest produkowana z odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej, niskoemisyjnej kogeneracji gazowej. W ten sposób redukujemy również emisję dwutlenku węgla o 13 tysięcy ton, co jest równoważne z posadzeniem ponad 2 mln drzew – mówi Wojciech Noga, prezes zarządu Veoli Południe

Projekt w Tarnowskich Górach otrzymał wsparcie ze środków funduszy ochrony środowiska. System kogeneracji uzyskał 49,3 proc. wsparcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Z kolei budowa kotłowni opalanej paliwem biomasowym uzyskała 45,8 proc. wsparcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.