Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Tauron prowadzi ważne inwestycje w rejonie lotniska

Autor: w dniu 2023-05-18

Rozbudowa sieci elektroenergetycznej jest, co podkreśla Tauron, kluczowym zadaniem inwestycyjnym w regionie. Prace trwają.

Budowa stacji elektroenergetycznej 110 KV Pyrzowice Lotnisko oraz linii zasilających to projekty sieciowe umożliwiające, jak informuje Grupa Tauron, rozbudowę portu lotniczego Pyrzowice. Realizacja inwestycji poprawi bezpieczeństwo niezawodność zasilania śląskiego lotniska. Budżet całego przedsięwzięcia po stronie TAURON Dystrybucji to blisko 100 mln złotych, a zakończenie prac planowane jest na 2024 rok.

– Rozbudowa i modernizacja sieci elektroenergetycznych to najistotniejsza pozycja w naszym budżecie inwestycyjnym. Tylko w województwie śląskim zainwestujemy w tym roku około 700 mln zł – wyjaśnia Paweł Szczeszek, prezes Grupy Tauron. – Rozbudowa sieci elektroenergetycznych w regionie lotniska w Pyrzowicach dowodzi, że infrastruktura energetyczna jest niezbędnym warunkiem rozwoju gospodarczego regionu – dodaje prezes Szczeszek.

Projekt jest realizowany w oparciu o warunki przyłączenia wydane dla Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice" w Pyrzowicach w 2016 roku. Celem przedsięwzięcia jest  poprawa bezpieczeństwa i niezawodności zasilania układów sieci średniego i wysokiego napięcia w obszarze lotniska. Planowane zakończenie prac nastąpi w 2024 r.

– Inwestycje, które realizujemy na tym obszarze nie dotyczą tylko dalszego rozwoju sieci dystrybucyjnej w obszarze Portu Lotniczego. Poza obszarem lotniska przewidywany jest również wzrost zapotrzebowania na energię przy węzłach drogowych A1 i S1 oraz węzła kolejowego. Rozbudowa sieci służy też poprawie zasilania naszych klientów na terenach gmin Ożarowice, Mierzęcice i Siewierz – tłumaczy prezes Paweł Szczeszek.

Prowadzone prace obejmują szereg zadań podzielonych na etapy. To budowa stacji
110/20 kV Pyrzowice Lotnisko, dwóch linii kablowych wysokiego napięcia o łącznej długości 24 km pomiędzy stacjami: Miasteczko  Pyrzowice Lotnisko – Siewierz oraz budowę 9 km linii kablowej średniego napięcia. W przypadku tej inwestycji położone zostaną linie kablowe, a więc poprowadzone w ziemi. W stosunku do napowietrznych są one bardziej odporne na warunki atmosferyczne, a tym samym mniej narażone na uszkodzenia i awarie.

Prace z wykorzystaniem nowych technologii

Przy realizacji projektu, do tej pory zostało przygotowane, jak informuje Tauron, prawie 24 kilometry infrastruktury do zaciągnięcia i połączenia kabli wysokiego napięcia. Zastosowana zostanie podczas tych prac nowa na polskim rynku technologia hydraulicznego zaciągania kabli wysokiego napięcia o przekroju żyły 800 mm2. Po raz pierwszy w Polsce takie prace zostaną przeprowadzone na tak długich odcinkach. Metoda zapewnia optymalne warunki budowy linii kablowych, zapewniające w przyszłości bezawaryjną pracę sieci.

Administracyjne i technologiczne wyzwania

Podczas tak dużych zadań inwestycyjnych najdłużej trawiącym etapem jest okres projektowania i pozyskania zgód formalno-prawnych.  

– Wytyczenie trasy i uzyskanie prawa do gruntu na odcinku kilkudziesięciu km to bardzo trudne zadanie w każdym terenie, a prawie niemożliwe do zrealizowania na wysoko zurbanizowanym obszarze ŚląskaPrzy projektowaniu trasy linii konieczne było uwzględnienie jej przejścia przez teren prawie 500 nieruchomości. W tym przypadku prace zrealizowaliśmy dzięki współpracy z PKP PLKz którą zawarliśmy w 2018 r. stosowną umowę. Po naszej stronie było przygotowanie projektu budowlanego, a PKP PLK pozyskała decyzję pozwolenia na budowę dla obiektów liniowych wysokiego i średniego napięcia  wyjaśnia Radosław Pobol, prezes TAURON Dystrybucja.

Podczas realizacji prac energetycy Tauron Dystrybucji musieli też zmierzyć się z ograniczeniami w wyłączeniach sieci średniego i wysokiego napięcia, które były konieczne dla przeprowadzenia robót. Sposób ich przeprowadzenia nie mógł jednak spowodować zakłóceń w dostawach energii dla kluczowych klientów na tym terenie oraz dla ich procesów technologicznych.

Pomimo tych ograniczeń oraz występujących w ostatnich kilku latach przejściowych brakach dostępności materiałów na rynku i wydłużonych terminów dostaw – prace realizowane są zgodnie z harmonogramem.

Ostatnim etapem prac będzie powiązanie istniejących linii średniego napięcia z nową rozdzielnią.

Źródło: Tauron Dystrybucja/mat. pras.