Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Tereny po byłej kopalni Makoszowy z nową funkcją

Autor: w dniu 2024-06-03

Za niespełna 37 milionów złotych Spółka Restrukturyzacji Kopalń sprzedała prywatnemu inwestorowi 6 działek oraz obiekty budowlane po byłej kopalni Makoszowy w Zabrzu. Umowa sprzedaży obejmuje blisko 30 hektarów, na których powstaną nowe miejsca pracy.

Nowe miejsca pracy i pogórnicze tereny z nową funkcją. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. sprzedała prywatnemu inwestorowi 6 działek oraz budynki i budowle po byłej kopalni Makoszowy. Transakcja, jak zapewniają władze SRK, wpisuje się w nową politykę spółki dotyczącą gospodarowania majątkiem.

Tereny po byłej kopalni Makoszowy z nowym właścicielem

Odblokowywanie kolejnych pokopalnianych terenów, co podkreślają władze Spółki Restrukturyzacji Kopalń, to wyraz jej aktywnego uczestnictwa w procesie Sprawiedliwej Transformacji regionu.

– To kolejny ważny krok w nowej rzeczywistości, w jakiej od kwietnia działa Spółka Restrukturyzacji Kopalń. Chcemy wspierać i przyspieszać rozwój na pogórniczych terenach, a nie go hamować. SRK jest istotnym graczem mechanizmu transformacji z ogromnym potencjałem, który chcemy wykorzystać i już to robimy. Kładziemy tu również ogromny nacisk na współpracę z gminami, które są w zasięgu potężnych środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji – mówi Jarosław Wieszołek, prezes SRK.

Powody do zadowolenia ma nie tylko Spółka Restrukturyzacji Kopalń.

– Tak duża transakcja sprzedaży terenu po KWK Makoszowy to duży sukces spółki, z którego realnie skorzysta miasto w pełnym wymiarze. To z jednej strony rozwój inwestycyjny i zwiększone wpływy do budżetu z podatków. Z drugiej zaś nowe miejsca pracy i szansa nie tylko dla zabrzan, ale i mieszkańców pobliskich miejscowości. Cieszę się, że to ważne dla Zabrza miejsce znów zacznie tętnić gospodarczym życiem – dodaje Agnieszka Rupniewska, prezydent Zabrza.

Fot. Gabriela Kokott-Drzyzga

Zawarta umowa sprzedaży obejmowała prawie 30 ha należących do SRK wraz z 31 budynkami, budowlami oraz drobną infrastrukturą. Główną zaletą nieruchomości, podkreślaną przez inwestora jest dawna bocznica kolejowa, posiadająca połączenie z siecią kolejową PKP PLK S.A. Dla SRK była to pierwsza sprzedaż łączona. Poprzedziło ją zawarcie porozumienia z inną spółką sektora górniczego – JSW KOKS S.A., która sprzedała 2 działki liczące prawie 20 ha. Celem wspólnego działania było racjonalne zagospodarowanie tego poprzemysłowego terenu. Cała transakcja obejmowała działki o łącznej powierzchni blisko 50 hektarów.

Finalnie, po dokonaniu wszystkich planowanych transakcji, do dyspozycji SRK zostaną 2 hektary terenu po kopalni Makoszowy. Nie będzie on przeznaczony do zbycia, ponieważ umiejscowiony jest na nim Centralny Zakład Odwadniania Kopalń – niezbędny dla zapewniania bezpieczeństwa w tym rejonie.

Nabywcą terenu jest STS LOGISTIC Sp. z o.o. należąca do holdingu CLIP Group S.A. To grupa podmiotów prowadząca działalność logistyczną w zakresie magazynowania, transportu i usług towarzyszących, działająca między innymi w branży automotive.