Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Trwają prace na autostradzie A4

Autor: w dniu 2023-08-14

Spółka Stalexport Autostrada Małopolska informuje o obecnych pracach na autostradzie A4 Katowice-Kraków. Podano terminy zakończenia lub rozpoczęcia kolejnych zadań.  

Właściwe utrzymanie infrastruktury autostrady A4 Katowice-Kraków, m.in. nawierzchni i obiektów inżynieryjnych (w tym mostów i wiaduktów), wynika nie tylko z obowiązujących przepisów, ale również z zapisów Umowy Koncesyjnej, która nakłada na koncesjonariusza obowiązek przekazania autostrady stronie publicznej w roku 2027 w doskonałym stanie technicznym, tzn. takim, który nie będzie wymagał remontów i modernizacji przez kolejne lata.

Bieżące naprawy nawierzchni jezdni

Do 31 sierpnia od godziny 18.00 do godz. 5.00 na niektórych odcinkach autostrady zwężenia do jednego pasa ruchu na długości ok. 500 metrów. Prace prowadzone są też na wiadukcie w Katowicach. To 343 kilometr jezdni, gdzie trwa renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego. W związku z tym do końca sierpnia na obu jezdniach autostrady dwa zwężone pasy ruchu na krótkim odcinku z ograniczeniem prędkości do 80 km/h. Roboty te są konieczne do tego, by obiekt mostowy był dłużej utrzymywany we właściwej kondycji, a jego estetyka zmieniła się na lepsze. Trwa też remont wiaduktu w Mysłowicach. Na odcinku pomiędzy 348 i 349 kilometrem zamknięta jest jezdnia w kierunku Katowic, a na jezdni w kierunku Krakowa 2 zwężone pasy ruchu przeznaczone są dla ruchu w kierunku Katowic oraz 2 zwężone pasy dla ruchu w kierunku Krakowa. W tym przypadku koniec prac zaplanowano na listopad 2023 r.

W przypadku tych działań kluczowa jest także poprawa właściwości użytkowych obiektu mostowego, wydłużenie jego okresu przydatności do użytkowania oraz poprawa jego estetyki.

Remonty na węzłach autostradowych

Prace na węźle Mysłowice prowadzona jest wymiana nawierzchni jezdni. Nawierzchnia ma być w lepszej kondycji, kluczowe jest tu również odwodnienie infrastruktury drogowej. Prace mają się skończyć w połowie sierpnia.

Na węźle Brzęczkowice w Mysłowicach (skrzyżowanie A4 z drogą S1) koniecznością jest remont obiektu mostowego oraz nawierzchni jezdni na węźle. Czego jeszcze mogą spodziewać się kierowcy?

  • 14 sierpnia otwarty zostanie zjazd z drogi S1 na autostradę A4 dla kierowców jadących od Tychów, Bielska-Białej i Cieszyna w kierunku Krakowa. Objazd został poprowadzony przez węzeł Sosnowiec Jęzor, a następnie z powrotem na S1 w kierunku Cieszyna i łącznicą relacji Łódź- Kraków węzła Brzęczkowice.
  • 17 sierpnia zamknięta zostanie łącznica relacji Kraków-Cieszyn, tj. zjazd z autostrady A4 z kierunku Kraków na drogę ekspresową S1 w kierunku Cieszyna. Objazd poprowadzony zostanie autostradą A4 do węzła Murckowska w Katowicach i następnie drogą krajową nr 86. Planowane otwarcie łącznicy: koniec września 2023 r.
  • 17 sierpnia zamknięta zostanie łącznica relacji Łódź-Kraków, tj. wjazd na A4 w kierunku Krakowa z drogi S1, z kierunku Łodzi. Objazd poprowadzony zostanie autostradą A4 do węzła Mysłowice, następnie łącznicami węzła i ponownie autostradą A4 w kierunku Krakowa. Planowane otwarcie łącznicy: koniec września 2023 r.
  • na jezdni w kierunku do Krakowa pod wiaduktem, 2 zwężone pasy ruchu z ograniczeniem prędkości do 60 km/godz. Na łącznicy węzła relacji Łódź- Kraków (włączenie ruchu z drogi S1 na A4) ustawiony jest znak "STOP",
  • na jezdni w kierunku do Katowic pod wiaduktem, 2 zwężone pasy ruchu z ograniczeniem prędkości do 60 km/godz. Na łącznicy węzła relacji Cieszyn-Katowice (włączenie ruchu z drogi S1 na A4) ustawiony jest znak "STOP",
  • na drodze S1, na obu jezdniach (w kierunku do Łodzi oraz do Cieszyna) w rejonie wiaduktu nad A4 – na odcinku ok. 1,8 km 2 zwężone pasy ruchu z ograniczeniem prędkości do 60 km/godz.

UWAGA! Kierowcom jadącym drogą ekspresową S1 od strony Cieszyna lub od Łodzi w kierunku Katowic zaleca się, informuje Stalexport Autostrada Małopolska, korzystanie z drogi krajowej nr 86. Również kierowcom jadącym autostradą A4 od Wrocławia w kierunku Łodzi lub Cieszyna zaleca się korzystanie z drogi krajowej nr 86. Planowany termin zakończenia wszystkich prac na węźle: listopad 2023 r.

Ci, którzy podróżują lub planują podróżować przez Węzeł Chrzanów (km 371), gdzie nastąpi wymiana nawierzchni jezdni i remont wiaduktu powinni pamiętać o zamknięciu wjazdu na A4 z Trzebini w kierunku Krakowa wraz z fragmentem przyległej do wjazdu częścią drogi krajowej nr 79. Objazd dla łącznicy Trzebinia-Kraków zostanie poprowadzony przez najbliższe rondo w ciągu DK79 (w rejonie McDonald's) i następnie łącznicą Chrzanów-Kraków.

Ruch na DK79 sterowany będzie wahadłowo.

Planowana data usunięcia utrudnień na łącznicy relacji Trzebinia-Kraków: początek września 2023 r.

Planowane zakończenie wszystkich prac na ww. węźle: październik 2023 r.

Wszystko to ma na celu poprawę równości nawierzchni, nośności i jej właściwości użytkowych, właściwe odwodnienie korpusu drogowego i zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników węzła.