Teraz gramy:

Title

Artist
Background

W Katowicach ruszają prace na Ficka i Kościuszki

Autor: w dniu 2024-05-23

W Katowicach ruszają inwestycje drogowe, które obejmą m.in. modernizację ulicy Ficka w zabytkowym Nikiszowcu oraz remonty na odcinkach ulicy Kościuszki. Planowane inwestycje mają na celu poprawę infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu w tych kluczowych rejonach miasta.

Pierwsza z inwestycji ma dotyczyć Nikiszowca, a konkretnie ulicy Ficka. Czeka ją modernizacja, obejmująca przebudowę nawierzchni jezdni, chodników oraz wjazdów, na odcinku od ul. Giszowieckiej do ul. Garbarskiej. Inwestycja zostanie przeprowadzona zgodnie z warunkami wydanymi przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dlatego nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z kostki kamiennej granitowej, ograniczonej krawężnikami kamiennymi. Z takiej kostki, choć w mniejszym rozmiarze, zrealizowane zostaną także wjazdy. Z kolei do realizacji chodników – podobnie jak na ul. Nałkowskiej czy pl. Wyzwolenia – wykorzystane zostaną płyty granitowe oraz kostka granitowa. Wybrany w przetargu wykonawca będzie miał 75 dni kalendarzowych na przeprowadzenie prac.

Kolejny z przetargów dotyczy ul. Kościuszki, a konkretnie odcinku od FAMUR-u do ul. Kolejowej. Prace będą dotyczyć wymiany zniszczonej nawierzchni asfaltobetonowej na dwóch pasach ruchu na jezdni w kierunku centrum miasta z Mikołowa. Przewidywana powierzchnia jezdni, która zyska nową nawierzchnię, to 7 000 m2, a roboty mają być prowadzone z utrzymaniem ruchu i zawężeniem pasów. Ta inwestycja ma potrwać 30 dni kalendarzowych i być prowadzona w okresie wakacyjnym.

Trwa także postępowanie przetargowe na inny odcinek ul. Kościuszki, od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ul. Owsianą. Tam ma zostać wymieniona zniszczona nawierzchnia na dwóch pasach na obu jezdniach.

Planowane jest odnowienie nawierzchni na długości około 300 metrów bieżących w kierunku Mikołowa oraz około 200 metrów przed skrzyżowaniem z ulicą Owsianą. Prace będą prowadzone przy zawężonych pasach, ale z utrzymaniem ruchu – wyjaśnia Piotr Handwerker, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach.

Całkowita powierzchnia jezdni do remontu wynosi 6000 m². Planowany termin przetargu to koniec maja bieżącego roku, a czas realizacji prac wynosi 30 dni kalendarzowych.

Foto i źródło: Katowicka Agencja Wydawnicza