Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Wyłudzali pieniądze z tarczy antykryzysowej COVID-19. Jest akt oskarżenia

Autor: w dniu 2023-11-15

Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu skierowała do Sądu Okręgowego w Sosnowcu akt oskarżenia przeciwko 5 osobom wchodzącym w skład zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem świadczeń dotyczących wsparcia przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej COVID-19. W sprawie udziału w grupie przestępczej kolejnych osób prowadzone jest w Prokuraturze odrębne postępowanie.   

W toku śledztwa prokurator z 2 Wydziału ds. Przestępczości Gospodarczej ustalił, że członkowie zorganizowanej grupy przestępczej wykorzystali w przestępczym procederze co najmniej 11 firm z terenu Chorzowa, Sosnowca i Dąbrowy Górniczej.  Za ich pośrednictwem, w okresie od stycznia do sierpnia 2021 roku, aplikowali  w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach o przyznanie pomocy finansowej poprzez dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19.

Kilka firm reprezentowanych przez oskarżonych otrzymało takie wsparcie, mimo że nie spełniało odpowiednich kryteriów jego przyznania. W tych wypadkach doszło do wypłaty środków z powodu podawania przez oskarżonych, w składanych do urzędu wnioskach, nieprawdziwych informacji i oświadczeń. Dotyczyły one wielu kwestii, w tym m.in. faktu zatrudnienia w jednej z firm osoby, która w okresie objętym dofinansowaniem posiadała status bezrobotnego, albo też takiej, która w tym samym czasie była zgłoszona do ubezpieczenia społecznego przez innego przedsiębiorcę.

Aktem oskarżenia objęto m.in. 12 zarzutów dotyczących wyłudzenia i usiłowania wyłudzenia świadczeń na kwotę ponad 800.000 złotych, jednak ustalenia zakończonego śledztwa wskazują, że łączna kwota otrzymanego przez grupę przestępczą wsparcia mogła sięgać kilku milionów złotych (w tej sprawie w Prokuraturze Okręgowej w Sosnowcu prowadzone jest odrębne postępowanie).

Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do lat 5, natomiast za popełnienie przestępstwa oszustwa  w związku z wyłudzeniem świadczenia pieniężnego kara pozbawienia wolności do lat 8.