Teraz gramy:

Title

Artist
Background

X edycja Budżetu Obywatelskiego w Piekarach Śląskich

Autor: w dniu 2023-01-30

X edycja Budżetu Obywatelskiego w Piekarach Śląskich rozpocznie się już niebawem. Do kiedy można składać wnioski? Na co zwrócić uwagę? Przybliżamy szczegóły. 

10. edycja piekarskiego Budżetu Obywatelskiego wystartuje 6 lutego 2023 roku. Do dyspozycji wnioskodawców jest kwota dwóch milionów złotych. Nowością jest rozgraniczenie na małe i duże projekty. 

X edycja Budżetu Obywatelskiego w Piekarach Śląskich

Duże projekty obejmują pulę 1.750.000 zł. Wartość jednego projektu wynosi maksymalnie do 800.000 zł. Małe projekty mają pulę 250.000 zł z maksymalną wartością jednego projektu wynoszącą do 50.000 zł. Całość budżetu obywatelskiego to nadal 2.000.000 zł.

To dla piekarzan okazja to współtworzeniu budżetu miasta. Możliwe staje się współdecydowanie o dystrybucji określonej puli środków z miejskiej kasy.

 W dużym skrócie oznacza to, że:

 • mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań do budżetu, które następnie są weryfikowane przez urzędników pod kątem możliwości realizacji;
 • propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację, poddaje się pod głosowanie mieszkańców;
 • projekty, które osiągnęły najlepszy wynik w głosowaniu przeznaczone są do realizacji w kolejnym roku budżetowym (osobno w puli dużych i małych projektów).

Kto może wziąć udział w Piekarskim Budżecie Obywatelskim?

Budżet Obywatelski to przedsięwzięcie, w którym może wziąć udział każdy mieszkaniec Piekar Śląskich. Zgłaszać projekty i głosować mogą zarówno dorośli jak i niepełnoletni mieszkańcy miasta.

Jakie projekty można zgłaszać w ramach Piekarskiego Budżetu Obywatelskiego?

Projekty realizowane w Budżecie Obywatelskim mogą dotyczyć wyłącznie spraw znajdujących się w zakresie zadań publicznych pozostających w kompetencjach Miasta. Można zgłaszać zarówno projekty "twarde" (inwestycyjne), jak i projekty "miękkie" (kulturalne, artystyczne, społeczne). Zarówno jedne, jak i drugie powinny realnie poprawiać jakość życia mieszkańców.

Ile pieniędzy na projekty?

Łącznie na projekty mieszkańców została przeznaczona kwota 2.000.000 zł. W tym roku po raz pierwszy pojawią się: duże projekty obejmujące kwotę 1.750.000 zł z maksymalną wartością jednego projektu do 800.000 zł oraz małe projekty o wartości 250.000 zł i z maksymalną wartością jednego projektu wynoszącą do 50.000 zł.

Jak wypełnić wniosek?

Formularz zgłoszenia projektu można pobrać ze strony internetowej www.obywatelski.piekary.pl lub w Punktach Informacyjnych Budżetu Obywatelskiego.

Co powinien zawierać odpowiednio sporządzony dokument?

 1. Dane osobowe
 2. Nazwa projektu

Ważne jest to, by nazwa projektu dobrze oddawała to, czego ma on dotyczyć. Powinien być atrakcyjny, ale również prosty i czytelny. Będzie znajdować się na materiałach promocyjnych oraz karcie do głosowania.

 1. Krótki opis projektu

Konieczne jest opisanie, w kilku zdaniach, idei projektu. Ważne jest umieszczenie najważniejszych informacji – bez szczegółów technicznych czy kosztorysu.

 1. Lokalizacja propozycji projektu

Ważne jest podanie miejsca, w którym zlokalizowany będzie projekt. W tym celu konieczne jest wpisanie dokładnego adresu (tzn. ulicy lub rejon ulic), a w przypadku zadania remontowego lub inwestycyjnego także numer działki. Warto opisać miejsce tak, by nie było wątpliwości, o jakim mowa.

Zadanie powinno zostać umiejscowione na terenie należącym do Gminy Piekary Śląskie.

Informacje o tym, czy stan własnościowy wybranego terenu umożliwia zgłoszenie na nim zadania, można sprawdzić samodzielnie na stronie sip.piekary.pl/portal/

Projekty mogą dotyczyć też jednostek miejskich (np. dom kultury, szkoła, przedszkole, biblioteka itp.). Wtedy trzeba pozyskać zgodę dyrektora danego podmiotu na realizację zadania. Zgoda taka musi zostać wyrażona w oświadczeniu i dołączona do wypełnionego formularza – jej brak spowoduje odrzucenie projektu.

 1. Klasyfikacja propozycji projektu i potencjalni odbiorcy propozycji projektu

Należy podać, jakiej dziedziny życia dotyczy projekt oraz kto najbardziej skorzysta na ewentualnej realizacji projektu. Można zaznaczyć wiele pól.

 1. Pełny opis propozycji projektu

W tym miejscu powinien być opis projektu, który wyjaśnia, na czym będzie polegało zadanie oraz jakie będą jego elementy składowe. Jest to szczególnie ważne, bo każde z działań będzie musiało zostać oszacowane pod względem kosztów. Projekt musi dotyczyć zadań publicznych, czyli musi być zgodny z kompetencjami i zadaniami gminy albo powiatu.

 1. Uzasadnienie dla realizacji propozycji projektu

Konieczne jest opisanie, dlaczego projekt powinien być zrealizowany. Trzeba przedstawić cel, ale też wskazać, jakie grupy mieszkańców skorzystają z realizacji zadania. W uzasadnieniu powinno znaleźć się to, jak realizacja pomysłu wpłynie na życie piekarzan. Beneficjentów zadania można opisać, podając ich wiek, miejsce zamieszkania czy kryterium społeczno-zawodowe. Projekt może wpływać na wąską grupę lub na mieszkańców całego miasta. Im więcej potencjalnych odbiorców, tym większe szanse ma projekt na etapie głosowania.

 1. Wstępny kosztorys propozycji projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Przy obliczaniu kosztów można skorzystać ze specjalnie przygotowanego kosztorysu dostępnego na stronie www.obywatelski.piekary.pl  Znajdują się tam orientacyjne wyceny projektów najczęściej zgłaszanych w poprzednich edycjach BO.

Dla niektórych projektów obowiązkowymi pozycjami w kosztorysie są: koszty opracowania projektu, koszty zakupu oraz montażu materiałów, robocizny itp.

Niełatwo wskazać konkretne kwoty? Nie należy się tym przejmować! W oszacowaniu kosztów chodzi o wskazanie orientacyjnych wartości, będących niezbędnym elementem projektowania wydatków. Ostatecznie to wydział właściwy merytorycznie lub instytucja miejska oszacuje koszty realizacji inwestycji – stąd też wartość projektu może wzrosnąć lub wprost przeciwnie – może zostać obniżona.

W celu określenia szacunkowych kosztów realizacji pomysłu można skontaktować się z Koordynatorem ds. Budżetu Obywatelskiego pod numerem telefonu 32 776 14 35 lub 691 693 031 lub komórką merytoryczną UM dla danego projektu.

 1. Szacunkowy koszt utrzymania zadania po jego realizacji

Należy zwrócić uwagę, czy realizacja projektu będzie powodowała wydatek jednorazowy, czy też w kolejnych latach trzeba będzie wydawać pieniądze na utrzymanie, remonty, prace konserwatorskie. Taką informację trzeba wskazać w formularzu zgłoszeniowym. Koszty utrzymania w skali roku nie mogą przewyższyć 10% wartości całego projektu. W przeciwnym wypadku projekt zostanie odrzucony.

Jak złożyć wniosek?

Po wypełnieniu formularza, zgodnie z powyższymi wskazówkami, należy go podpisać i zgłosić za pomocą jednej z dostępnych form:

 • osobiście w Urzędzie Miasta;
 • listownie na adres Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, 41- 940 Piekary Śląskie z dopiskiem "Budżet Obywatelski";
 • drogą mailową na adres: pbo@piekary.pl, gdzie załącznikami do maila powinien być skan podpisanego wniosku oraz skany załączników.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z Budżetem Obywatelskim można kontaktować się z koordynatorem ds. BO pod numerem telefonu 32 776 14 35 lub 691 693 031 albo mailowo pbo@piekary.pl


Komentarze

Co o tym sądzisz?

Twój adres e-mail nie zostanie upubliczniony.Wymagane pola oznaczone są *.