Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Zabrze stawia na energię ze słońca. W mieście powstanie farma fotowoltaiczna

Autor: w dniu 2023-12-28

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o wybuduje na zrekultywowanej od 2010 roku części Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Zabrzu przy ul. Cmentarnej ekologiczną, farmę fotowoltaiczną o mocy 1,72 MWp.

Zorganizowana dziś w Zabrzu konferencja prasowa była czasem, kiedy poinformowano, że Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o. wybuduje na zrekultywowanej części Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Zabrzu przy ul. Cmentarnej ekologiczną, farmę fotowoltaiczną o mocy 1,72 MWp. Zajmie ona powierzchnię ok. 3 hektarów.

Inwestycja zapewniająca energię ze słońca będzie znajdować się na terenie o powierzchni ok. 3 hektarów. Pozyskana z ogniw słonecznych energia elektryczna wykorzystana na potrzeby wszystkich obiektów MOSiR w Zabrzu Sp. z o.o., a pozostały nadmiar sprzedany.

Realizacja tego zadania wymagała wielu zabiegów. W ciągu ostatnich trzech lat spółka pozyskiwała niezbędne dokumenty, ekspertyzy geotechniczne, sanitarne, decyzję środowiskową, decyzję o warunkach zabudowy, podpisana została umowa z Tauron, a w okresie przedświątecznym kluczowa umowa – z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie inwestycji w wysokości 7.244.051 zł na preferencyjnych warunkach.

– W naszym mieście przywiązujemy dużą wagę zarówno do rekultywacji zdegradowanych terenów, jak i do tworzenia odnawialnych źródeł energii. Dlatego tym bardziej cieszy mnie, że na części Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Zabrzu przy ul. Cmentarnej powstanie ekologiczna farma fotowoltaiczna – stwierdziła na dzisiejszej konferencji, która odbyła się w sali historycznej zabrzańskiego Ratusza, prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

Fot. Gabriela Kokott-Drzyzga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wartość całej inwestycji szacowana jest na kwotę 8.800.000,00 zł. Kwota pożyczki stanowi 85,14% kosztów kwalifikowanych.

Rozpoczęcie zadania będzie miało miejsce 1 stycznia 2024 r, zaś zakończenie planowane jest na dzień 30 listopada 2025 r. Budowana w Zabrzu farma fotowoltaiczna będzie jedną z największych tego typu konstrukcji na rekultywowanych składowiskach odpadów w Polsce, a co istotne: usadowiona na zdegradowanym przyrodniczo terenie dawnego wysypiska śmieci, dając mu niejako "drugie życie".