Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Zatrzymano kolejnego przemytnika ludzi

Autor: w dniu 2023-09-26

Samochód pełen nielegalnych migrantów zatrzymany przez służby. To kolejne tego typu zdarzenie w ostatnim czasie. Scenariusz niemal zawsze jest taki sam.

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej wspólnie z Policjantami z Węgierskiej Górki zatrzymali 31 nielegalnych migrantów oraz wiozącego ich kierowcę.

Przemytnik ludzi zatrzymany przez służby

W miniony weekend funkcjonariusze Straży Granicznej z PSG w Bielsku-Białej otrzymali informację od Policjantów z Węgierskiej Górki (pow. żywiecki) o 31 cudzoziemcach ujawnionych w samochodzie dostawczym typu bus. Funkcjonariusze Straży Granicznej przeprowadzili wobec obcokrajowców kontrolę legalności pobytu, w wyniku której okazało się, że przebywają w Polsce nielegalnie. W związku z powyższym wszyscy zostali zatrzymani.

Fot. SG

Obcokrajowcy to 26 mężczyzn i 5 kobiet. Wśród nich było także 7 dzieci w wieku od 1,5 do 10 lat. Osoby nie posiadały przy sobie żadnych dokumentów uprawniających ich do legalnego pobytu w Polsce. Posiadali jedynie dokumenty potwierdzające pobyt krótkotrwały obywatela państwa trzeciego na terytorium Słowacji z których wynika, że prawdopodobnie są to obywatele Syrii. Pojazdem kierował 23-letni obywatel Syrii.

Nielegalni imigranci zatrzymani przez służby

Mężczyzna próbował przewieźć w busie nielegalnych migrantów do innych krajów Europy zachodniej. Pełnoletni Syryjczycy usłyszeli zarzut przekroczenia granicy RP wbrew przepisom, przy użyciu podstępu (art. 264 § 2 Kodeksu Karnego). Ponadto wczoraj zostali przekazani słowackim służbom w ramach umowy o readmisji.

Kierowcy został przedstawiony zarzut zorganizowania przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom 31 cudzoziemcom, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz zarzut nie zatrzymania się do kontroli drogowej. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Żywcu zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.