Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Nielegalni imigranci zatrzymani przez służby

Autor: w dniu 2023-09-22

Zwiększa się liczba imigrantów, którzy chcą przedostać się do Polski. Pokazują to dane Straży Granicznej, która tylko w ciągu kilku ostatnich dni zatrzymała ponad 30 osób. 

W niedzielę, 17 września, funkcjonariusze Straży Granicznej z Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej wraz z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach udaremnili próbę przewiezienia grupy cudzoziemców do krajów Europy Zachodniej.

Zdarzenie miało miejsce przy autostradzie A4 w rejonie MOP Kozłów. Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali wówczas 16 mężczyzn, którzy nie mieli przy sobie żadnych dokumentów uprawniających ich do legalnego pobytu na terytorium Polski.

Mieli przy sobie, jak bywało też w przypadku innych tego typu zajść, dokumenty potwierdzające pobyt krótkotrwały obywatela państwa trzeciego na terytorium Słowacji, z których wynikało, że są obywatelami Syrii.

Wszyscy cudzoziemcy zostali zatrzymani i przy wsparciu policjantów z Gliwic przewiezieni do Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej, gdzie zostały prowadzone z nimi dalsze czynności.

Syryjczycy usłyszeli zarzut przekroczenia granicy RP wbrew przepisom, przy użyciu podstępu tj. art. 264 § 2 Kodeksu Karnego. Wszyscy przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, a następnie poddali się karze uzgodnionej z prokuratorem Prokuratury Rejonowej w Żywcu, tj. 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 2 lat. Po wykonaniu wszystkich czynności z ich udziałem cudzoziemcy zostali przekazani stronie państwa, z którego wjechali na terytorium RP w ramach umowy o readmisji.

Kolejne, podobne zajście miało miejsce 19 września. Wtedy funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej otrzymali informację od policjantów z Rajczy (pow. żywiecki) o obcokrajowcach przewożonych w busie. Na miejsce udali się pogranicznicy, którzy sprawdzili dokumenty potwierdzające legalność pobytu na terenie RP. Osiemnaście osób – 17 mężczyzn w wieku od 16 do 37 lat oraz 1 kobieta  w wieku 20 lat mieli przy sobie, jak poprzednim przypadku, tylko potwierdzenia o pobycie obywatela państwa trzeciego na terytorium Słowacji. Te dokumenty nie są dokumentami podróży oraz nie uprawniają do legalnego pobytu na terenie RP, w związku z czym wszyscy zostali zatrzymani i przewiezieni do pomieszczeń służbowych PSG w Bielsku-Białej celem prowadzenia dalszych czynności.

Nielegalni imigranci zatrzymani na Śląsku

17 pełnoletnim obywatelom Syrii przedstawiono zarzut przekroczenia granicy RP wbrew przepisom działając wspólnie i w porozumieniu ustalonymi osobami, nie posiadając przy tym dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy państwa. Wszyscy zostali przesłuchani w charakterze podejrzanych, przyznali się do popełnienia zarzucanego im czynu i złożyli wyjaśnienia. Następnie poddali się karze uzgodnionej z prokuratorem Prokuratury Rejonowej w Żywcu w wymiarze 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat).

W czwartek (21 września) wszyscy zostali przekazani słowackim służbom w ramach umowy o readmisji.