Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Zmarł Jan Ludwiczak. Był jednym ze śląskich liderów Solidarności

Autor: w dniu 2023-01-12

W 1981 rok stał na czele Solidarności, a jego aresztowanie wywołało strajk w KWK "Wujek". Jan Ludwiczak zmarł w wieku 86 lat.

Urodzony 1 maja 1937 roku w Pecnej koło Poznania ukończył w 1954 roku Zasadniczą Szkołę Kolejową. Dwa lata później brał udział w demonstracji zorganizowanej w Poznaniu, przez co został zatrzymany przez Milicję Obywatelską. W kopalni "Wujek" pracował w latach 1965-1990, a w 1980 był wiceprzewodniczącym Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność", by następnie stanąć na czele Komisji Zakładowej "Solidarności". Gdy w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku wprowadzono stan wojenny, milicja zatrzymała go, wyłamując wcześniej drzwi mieszkania. Górnicy, którzy ruszyli mu na pomoc, zostali pobici.

Jan Ludwiczak – internowany i gnębiony przez SB

Internowany przebywał w wielu Ośrodkach Odosobnienia na terenie kraju, a gdy został zwolniony z internowania 23 grudnia 1982 roku, utracił piastowane wcześniej stanowiska – został zdegradowany. W latach 1982-89 na terenie kopalni "Wujek" zajmował się kolportażem ulotek, w związku z czym był wielokrotnie przesłuchiwany przez Służbę Bezpieczeństwa i nakłaniany do opuszczenia kraju.

W styczniu 1989 roku stanął na czele Tymczasowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" w KWK "Wujek", by następnie (w latach 1990-1992) udzielać się w NSZZ "Solidarność"-80.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007) i Krzyżem Wolności i Solidarności (2015) zmarł 11 stycznia w Katowicach. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę, 14 stycznia w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Katowicach-Brynowie przy ulicy Pięknej 8. Pochówek nastąpi na cmentarzu w Panewnikach Starych,