Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Bytom: Będzie przebudowa ulicy Nickla, ale nie tylko. Ogłoszono przetarg

Autor: w dniu 2023-11-24

Bytom przygotowuje się do realizacji kilku zadań. Kluczowe z nich związane jest z przebudową ulicy Nickla, ale będą też remonty nieruchomości, a wszystko to z rządowych pieniędzy.

Przebudowa ulicy Nickla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką oraz budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Nickla i Relaksowej, a także remont i adaptacji obiektów przy ul. Stolarzowickiej 19 i Worpie 18. Wszystkie te zadania mają być realizowane w Bytomiu, a miasto ogłosiło przetarg. Wykonawcy mogą składać oferty do 8 grudnia 2023 roku, a realizacja tych inwestycji przewidziana jest na lata 2024-2025.

– Przebudowa ulica Nickla to największa z inwestycji realizowanych w ramach ogłoszonego przetargu. Zgodnie z zapowiedziami przesunęliśmy środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na wykonanie dodatkowych robót związanych z przebudową i budową kanalizacji deszczowej w ul. Nickla i Relaksowej – mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz. – Realizacja tej inwestycji ma nie tylko poprawić bezpieczeństwo i komfort jazdy kierowców, ale również zniwelować problem podtopień w rejonie ulicy Nickla i Relaksowej /Frenzla/ – dodaje prezydent Mariusz Wołosz.

Jaki będzie zakres przebudowy ul. Nickla?

Przebudowa ulicy Nickla w Miechowicach obejmuje nie tylko układ drogowy, ale również budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Nickla i Relaksowej /Frenzla/. Na ulicy Nickla przebudowana zostanie jezdnia /geometria i jej konstrukcja) wraz z przebudową skrzyżowań ulicy Nickla z ul. Daleką i Relaksową, wyremontowane i przebudowane będą zjazdy w granicach pasa drogowego do posesji, a także przebudowane i wybudowane chodniki wzdłuż jezdni. Ponadto w ramach inwestycji przebudowana i wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa, a także oświetlenie ulicy Nickla oraz zaplanowane są nowe nasadzenia drzew i zieleni ozdobnej.

– Podczas spotkań prezydenta z mieszkańcami oraz radnymi Miechowic wielokrotnie była poruszana sprawa zalewania terenów w rejonie ul. Nickla, Relaksowej i Frenzla. Przygotowując się do kompleksowej przebudowy ulicy Nickla zdecydowaliśmy się rozszerzyć jej zakres o budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Nickla i Relaksowej (Frenzla), aby zapobiec kolejnym podtopieniom w tym rejonie – mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia – Zwiększenie zakresu tej inwestycji wymagało jednak opracowania niezbędnej dokumentacji oraz decyzji administracyjnych, co wydłużyło termin ogłoszenia przetargu – dodaje wiceprezydent Michał Bieda.

Rozszerzony zakres przebudowy ulicy Nickla obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej grawitacyjnej na odcinku północno – wschodniej części ul. Nickla i Relaksowej, budowę przepompowni wód deszczowych, 14 wpustów deszczowych, 28 studni kanalizacyjnych i kinetowych oraz dwóch przewodów tłocznych kanalizacji deszczowej ciśnieniowej i bezobsługowej przepompowni ścieków wraz z zasilaniem.

Fot. UM Bytom

Obiekty przy ul. Stolarzowickiej i Worpie zostaną wyremontowane

W ramach ogłoszonego przetargu realizowane będą również dwie inwestycje przy ul. Stolarzowickiej 19 i Worpie 18. W Miechowicach przy ul. Stolarzowickiej 19, gdzie znajduje się siedziba ProFort Centrum w budynku dawnej szkoły zostanie wymieniona stolarka okienna, zaś znajdująca się w pobliżu sala gimnastyczna przejdzie gruntowny remont pod kątem wykorzystania jej na cele edukacyjno – kulturalne, dzięki czemu będzie w niej można organizować konferencje, a także wydarzenia edukacyjne i kulturalne.

Z kolei przy ul. Worpie 18 w Karbiu modernizację i remont przejdzie budynek zaplecza stadionu sportowego. W ramach inwestycji przewidziano termomodernizację budynku wraz z wymianą źródła ciepła i wymianą stolarki otworowej.

Inwestycje we wszystkich budynkach przewidują opracowanie niezbędnych analiz, ekspertyz, audytów energetycznych, dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie robót ogólnobudowlanych, termomodernizacyjnych i instalacyjnych.

Fot. UM Bytom

Inwestycje realizowane dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym

Przebudowa ulicy Nickla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką oraz budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Nickla i Relaksowej, a także remont i adaptacji obiektów przy ul. Stolarzowickiej 19 i Worpie 18 będą realizowane dzięki pozyskanym przez miasto środkom z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie około 6 mln oraz Rządowego Funduszu Polski Ład, z którego gmina pozyskała 4,5 mln zł.