Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Geopark w Grzybowicach gotowy

Autor: w dniu 2023-06-02

Dawne wyrobisko gliny w zabrzańskiej dzielnicy Grzybowice zostało zrekultywowane. Zadanie wykonano dzięki pieniądzom unijnym. Przywrócony mieszkańcom teren będzie pełnił funkcję rekreacyjno-edukacyjną i już wkrótce zostanie oddany do użytku.

W ramach wartego ponad 9,4 mln zł przedsięwzięcia zrekultywowano 9 ha terenu położonego przy ulicach: Na Lesie i Przy Ujęciu w Zabrzu. Będzie on pełnił funkcje rekreacyjno-edukacyjną.

– Dzięki skutecznemu pozyskiwaniu środków unijnych zrekultywowaliśmy w Zabrzu kolejny zdegradowany teren, który będzie służył mieszkańcom dla celów rekreacyjnych – komentuje Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

Projekt podzielony został na część północną i południową. W pierwszej z nich, w miejscu dawnego wyrobiska gliny na potrzeby pobliskiej cegielni, powstał geopark. Usunięto nasypy i umocniono skarpy. Dodatkowo wykonano roboty związane z udostępnieniem dawnego wyrobiska gliny mieszkańcom. Na obszarze objętym projektem powstały ścieżki i schody prowadzące do wnętrza wyrobiska wraz z pomostem stanowiącym miejsce wejścia na ścieżki edukacyjne geoparku. Zamontowane zostały też tablice informacyjne o tematyce dziedzictwa geologicznego i przemysłowego.

Geopark w Grzybowicach dla rekreacji

W południowej części terenu powstała infrastruktura na potrzeby rekreacyjne. Zamontowano tu małą architekturę (ławki, wiaty rekreacyjne). Istniejące zbiorniki wodne zostały oczyszczone, a tuż przy nich powstały drewniane pomosty.  Odwiedzający to miejsce będą mogli odpocząć na trawiastej plaży, na której zamontowano leżaki.

Fot. Gabriela Kokott-Drzyzga

Wokół dawnego wyrobiska, a także zbiorników wodnych powstały ścieżki pieszo-rowerowe wraz z oświetleniem. Na terenie całego obszaru zieleń została uporządkowana i wzbogacona. W miarę możliwości zachowane zostały szaty roślinne występujące na tym terenie.

Projekt jest współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Inwestycję w formule "zaprojektuj i wybuduj" na zlecenie miasta zrealizowała spółka Mostostal Zabrze GPBP S.A.