Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Zabrzański Geopark w Grzybowicach. Jak idą prace?

Autor: w dniu 2023-03-27

Dawne wyrobisko gliny w zabrzańskiej dzielnicy Grzybowice zostało zrekultywowane dzięki pozyskanym przez miasto środkom unijnym. Przywrócony mieszkańcom teren będzie pełnił funkcję rekreacyjno-edukacyjną i już wkrótce zostanie oddany do użytku.

Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik spotkała się z mieszkańcami, by rozmawiać o projekcie pn. "Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze". Inwestycję w formule "zaprojektuj i wybuduj" na zlecenie miasta realizuje spółka Mostostal Zabrze GPBP S.A.

Geopark w Grzybowicach z dofinansowaniem

Dzięki pozyskaniu przez Zabrze wsparcia finansowego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 85 proc. kosztów inwestycji zostanie pokrytych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

W ramach wartego ponad 9,4 mln zł przedsięwzięcia zrekultywowano już 9 ha terenu położonego w Zabrzu przy ulicach: Na Lesie i Przy Ujęciu. Teren ten będzie pełnił funkcje rekreacyjno-edukacyjną.

– Dzięki skutecznemu pozyskiwaniu środków unijnych zrekultywowaliśmy w Zabrzu kolejny zdegradowany teren, który będzie służył mieszkańcom dla celów rekreacyjnych – powiedziała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

Projekt podzielony jest na część północną i południową. W pierwszej, gdzie znajdowało się wyrobisko gliny, wykorzystywanej na potrzeby pobliskiej cegielni, powstał geopark. Usunięte zostały nasypy i umocnione skarpy, wykonane zostały także roboty związane z udostępnieniem dawnego wyrobiska gliny mieszkańcom. Na obszarze objętym projektem powstały ścieżki i schody prowadzące do wnętrza wyrobiska wraz z pomostem stanowiącym miejsce wejścia na ścieżki edukacyjne geoparku. Zamontowane zostaną jeszcze tablice informacyjne w tematyce dziedzictwa geologicznego i przemysłowego. W drugiej części terenu powstaje infrastruktura na potrzeby rekreacyjne. Zamontowana zostanie mała architektura (ławki, wiaty rekreacyjne). Istniejące zbiorniki wodne już zostały oczyszczone, a tuż przy nich powstały drewniane pomosty.  Nie zabraknie także plaży trawiastej, na której zamontowane zostaną leżaki.

Fot. UM Zabrze

Z myślą o pieszych i rowerzystach

Wokół dawnego wyrobiska, a także zbiorników wodnych powstały już ścieżki pieszo-rowerowe wraz z oświetleniem. Na terenie całego obszaru zieleń została uporządkowana i wzbogacona. W miarę możliwości zachowane zostały szaty roślinne występujące na tym terenie.

Projekt jest współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.