Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Koszutka z prohibicją? Zdecyduje prezydent

Autor: w dniu 2023-03-18

Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące ograniczenia godzin sprzedaży alkoholu w punktach sprzedaży detalicznej na terenie katowickiej dzielnicy Koszutka. Głosów "za" i przeciw jest niemal tyle samo. Obecnie w Katowicach tzw. nocna prohibicja funkcjonuje na terenie 5 dzielnic.

Ponieważ bardzo dużo ankiet mieszkańców uznano za nieważne, a ważne głosy za i przeciw dzieli różnica 21 ankiet, zwróciłem się do Rady Dzielnicy nr 12 Koszutka, z wnioskiem o przedstawienie swojego stanowiska jako organu reprezentującego dzielnicę. Opinia ta również zostanie wzięta pod uwagę przy decyzji o ew. dalszym procedowaniu sprawy – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. 

W ramach konsultacji wpłynęło 1181 ankiet, jednak 533 z nich musiały zostać uznane za nieważne. – To ponad 45% spośród wszystkich ankiet. Powodem ich unieważnienia były m.in. brak danych osobowych lub niepełne dane na formularzu, oddanie więcej głosów niż jeden przysługujący czy udział w głosowaniu mieszkańców spoza dzielnicy, a nawet miasta. W przypadku ankiet papierowych, część unieważniono z uwagi na nieczytelnie zapisane dane – wyjaśnia Justyna Buchalik, naczelnik wydziału komunikacji społecznej katowickiego Urzędu Miasta. Ostatecznie, poprawnie wypełnionych formularzy było 648.

Przeciw wprowadzeniu ograniczeń w zakresie nocnej sprzedaży alkoholu na terenie Dzielnicy nr 12 Koszutka opowiedziały się 334 osoby, natomiast 313 osób opowiedziało się za wprowadzeniem regulacji prawnych w tym zakresie, a tylko 1 osoba nie miała zdania w tym temacie. Podczas dyskusji w trakcie spotkania konsultacyjnego większość osób zabierających głos deklarowała się jako zwolennicy wprowadzenia "nocnej prohibicji".

Wśród mieszkańców Koszutki, którzy wzięli udział w konsultacjach i w poprawny sposób wyrazili swoją opinię, stosunek głosów zwolenników i przeciwników ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach w Koszutce jest niemal równy i dzieli go 21 głosów na korzyść odstąpienia od wprowadzenia ograniczeń. Ponieważ ponad 45% spośród wszystkich ankiet okazało się nieważnych, prezydent Katowic, Marcin Krupa poprosił o dodatkowe stanowisko w konsultowanej sprawie Radę Dzielnicy nr 12 Koszutka.

Źródło: UM Katowice