Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Mieszkasz w Piekarach Śląskich i potrzebujesz wsparcia psychologicznego? Przeczytaj!

Autor: w dniu 2023-04-04

Problemy natury psychologicznej są prawdziwą zmorą dzisiejszych czasów. Specjalistów brakuje, zatem warto zapoznać się z możliwościami uzyskania wsparcia. Takie daje Miejski Ośrodek Pomocy w Rodzinie w Piekarach Śląskich.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  zaprasza mieszkańców Piekar Śląskich do udziału w programie "Razem łatwiej" promującego poprawę zdrowia psychicznego. Działania prowadzone są od czerwca 2021 roku. Bezpłatna pomoc jest skierowana dla osób dorosłych, cierpiących z powodu chorób o podłożu psychicznym lub będących w procesie diagnostycznym.

MOPR realizuje program "Razem Łatwiej"

Głównym celem programu jest stworzenie sieci wsparcia i zwiększenie dostępności do oferty usług socjalnych i społecznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Piekar Śląskich. W sytuacjach tego wymagających podejmowana będzie również współpraca z otoczeniem uczestników programu – w tym w szczególności z ich rodzinami (niezależnie od miejsca zamieszkania).

W ramach programu MOPR oferuje:

  • cotygodniowe spotkania grupy wsparcia obejmujące:

– dzielenie się doświadczeniami w pokonywaniu trudności,
– dzielenie się wsparciem emocjonalnym,
– zwalczanie bezradności wobec problemu własnej choroby,
– budowanie siły, nadziei i poczucia własnej wartości wśród uczestników,
– wymianę użytecznych informacji,
– pogłębianie wglądu w własną chorobę i zrozumienie u uczestników,
– szukanie wspólnych rozwiązań.

  • organizację i realizację spotkań indywidualnych z uczestnikami programu z pracownikiem socjalnym,
  • spotkania z przedstawicielami różnych podmiotów zainteresowanych realizacją działań na rzecz promocji zdrowia psychicznego.

Spotkania odbywają się w każdą środę w godzinach od godz. 14:00 do godz. 16:00 w siedzibie Zespołu Pracy Socjalnej MOPR w Piekarach Śląskich ul. Wyszyńskiego 31.

Osoby do kontaktu:
Pani Tamara Piontek starszy pracownik socjalny tel. 513-919-891
Pani Beata Flak główny specjalista pracy socjalnej tel. 515-247-957