Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Przebieg S11 tematem ożywionej dyskusji

Autor: w dniu 2024-05-13

Przebieg drogi ekspresowej S11 budzi duże emocje włodarzy śląskich miast. Dyskusja nie milknie. W Piekarach Śląskich wizytę złożył wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski, interpelację poselską złożył Poseł na Sejm RP Łukasz Ściebiorowski, a władze poszczególnych miejscowości podnoszą to zagadnienie, wyrażając swój niepokój.

Wiceminister Infrastruktury Przemysław Koperski odwiedził w zeszłym tygodniu Piekary Śląskie. Rozmowy dotyczyły Autostrady A1 i jej stanu na odcinku Pyrzowice-Piekary, a także odwodnienia w rejonie ulic Oświęcimskiej i Czołgistów, gdzie stale dochodzi do podtopień. Poruszono też temat finansowania dróg o charakterze ponadlokalnym takich jak droga krajowa nr 94. Wiceminister odwiedził też remontowany odcinek ul. Miarki i Podmiejskiej na skrzyżowaniu z DW 911. Kluczowe były jednak zagadnienia związane z przebiegiem trasy S11. W rozmowie z posłem Łukaszem Ściebiorowskim, Pawłem Słotą – II Zastępcą Prezydenta Miasta oraz Klaudią Franiel – Wiceprzewodniczącą Rady Miasta poruszył zagadnienia związane z przebiegiem projektowanej trasy S11 przez teren Piekar Śląskich.

Przebieg S11 tematem ożywionej dyskusji

Zagadnieniami związanymi z przebiegiem drogi S11 żywo zainteresowane są też władze Świerklańca, Piekar Śląskich, Radzionkowa, Tarnowskich Gór i Bytomia. Wiceprezydent ostatniego z wymienionych miast był gościem dzisiejszej Rozmowy Dnia w Radiu Piekary.

– Problemy są dwa. Po pierwsze – ta droga kończy się w Piekarach Śląskich, a naszym zdaniem powinna kończyć się dalej, najlepiej na autostradzie A4 (na odcinku Katowice-Gliwice), powinna powstać tym samym obwodnica Chorzowa. Natomiast problem drugi, ten bliższy, bo niemalże dzisiejszy, to kwestia rozwiązania samego węzła autostrady A1 i drogi ekspresowej. Powstały trzy warianty tego węzła. Dla nas, samorządowców, tylko wariant trzeci jest akceptowalny, bo pozostałe dwa albo nie pozwalają kierować ruchu na drogę ekspresową, a jeden z nich likwiduje nam bytomską obwodnicę – mówił podczas dyskusji prowadzonej przez Marcina Zasadę wiceprezydent Bytomia Michał Bieda.

Prezydent Piekar Śląskich na spotkaniu z premierem w sprawie S11

Interpelację w tej sprawie przygotowali wspólnie posłowie Łukasz Ściebiorowski i Tomasz Głogowski.

"Zagadnieniami związanymi z przebiegiem drogi S11 żywo zainteresowane są też władze Świerklańca, Radzionkowa, Tarnowskich Gór i Bytomia,
Wspomniane zakończenie S11 powinno być na węźle A1 Piekary Śląskie, tudzież przedłużone do DK 79 w Bytomiu, co jednak na obecnym etapie nie spotkało się z przychylnością Ministerstwa Infrastruktury i GDDKiA." – podnoszą w przygotowanej przez siebie interpelacji.

Ściebiorowski o S11: To nie jest sprawa tylko jednego miasta. To jest sprawa Metropolii

"Jedynym celowym wariantem zakończenia S11 jest więc poprowadzenie do węzła A1 Piekary Śląskie z uwzględnieniem sugestii i uwag wspomnianych wyżej gmin, które przytaczałem już w interpelacji nr 1052, a w szczególności:
– należy umożliwić przeprawę pieszą oraz pieszo-rowerową na wysokości wiaduktu/skrzyżowania ul. Karola Miarki i ul. Podmiejskiej do firm zlokalizowanych na terenie strefy ekonomicznej przy ulicach Podmiejskiej, Zakładowej i Inwestycyjnej,
– należy utrzymać połączenie dla ruchu pieszego oraz rowerowego (Velostrada – projekt Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii) ul. Bytomską z DW 911 w kierunku Bytomia (Aleja Jana Pawła II) – od skrzyżowania ul. Bytomskiej z ul. Graniczną do wiaduktu kolejowego linii kolejowej 131, jest to niezbędne ze względu na ruch lokalny oraz pielgrzymkowy z kierunku Bytomia i dalszych miast,
– należy uwzględnić budowę w nowym śladzie drogi stanowiącej przedłużenie ulicy Starej (ul. Witczaka w Bytomiu), która skomunikuje istniejące przy linii kolejowej firmy oraz pozostałe tereny inwestycyjne (w sąsiedztwie południowo-zachodnich łącznic skrzyżowania A1 i S11)" – czytamy w omawianym dokumencie.

Poseł Łukasz Ściebiorowski zaznacza, że w toku prac kluczowe jest uwzględnienie uwag wnoszonych przez samorząd.

"Pragnę zaznaczyć, że koniecznym jest utrzymanie połączenia drogi wojewódzkiej DW911 z drogą powiatową 9214S (ul. Papieża Jana Pawła II) celem umożliwienia dojazdu do centrum miasta Piekary Śląskie. Gmina Bytom wybudowała północną obwodnicę miasta, która stanowi przedłużenie DK88 na granicy z Piekarami Śląskimi. Łączy się z ul. Podmiejską, następnie DW911 w Piekarach Śląskich wraca do Bytomia i kończy się na DK79. Wyrażam nadzieję, że dalsze prace nad budową S11 będą prowadzone z uwzględnieniem potrzeb komunikacyjnych i dalszego rozwoju lokalnych samorządów" – podkreśla poseł Ściebiorowski.

Wiceprezydent Bytomia Michał Bieda, podobnie jak przedstawiciele piekarskich władz oraz pozostałych samorządów zaznacza, że problem musi zostać rozwiązany z myślą o potrzebach społeczności lokalnej. Podkreśla przy tym, że prowadzone będą w tej sprawie rozmowy z marszałkiem i wojewodą.

– Węzeł powinien być zrobiony tak, żeby to nie kolidowało z ruchem lokalnej społeczności. Wariant, który proponujemy, będzie jednym z tańszych. Wybraliśmy jeden z trzech, który przygotowała generalna dyrekcja [GDDKiA – przyp. Red]. Będziemy o tej sprawie rozmawiać z marszałkiem Wojciechem Saługą i wojewodą śląskim, żeby wsparli nasze miasta w walce o ten trzeci wariant – mówił dziś Bieda.