Teraz gramy:

Title

Artist
Background

ŚKUP wraca po awarii. Uporano się z problemem

Autor: w dniu 2023-02-20

Wraz z przywróceniem funkcjonalności systemu ŚKUP przestały obowiązywać tymczasowe rozwiązania, które na czas awarii wprowadził ZTM.

Rozwiązania, które wskutek usunięcia awarii ŚKUP zostały już wycofane to m.in.:

  • zakup papierowych biletów miesięcznych w Punktach Obsługi Pasażera i poprzez przelanie środków na konto organizatora transportu,

  • samodzielne kasowanie biletów jednorazowych przy użyciu długopisu i kasowanie tych biletów w kasownikach dziurkujących,

  • sprzedaż wszystkich rodzajów biletów jednorazowych przez kierowców.

Wyjątek stanowi możliwość nabycia biletów długookresowych przez mobilną aplikację mPay. To rozwiązanie pozostaje dostępne do 21 lutego (wtorek).

ŚKUP wraca po przerwie

Bilety długookresowe w wersji papierowej, zakupione w czasie awarii, zachowują swoją ważność (zgodnie z datą naniesioną na bilecie). Bilety kwartalne i półroczne zostaną zdalnie zakodowane przez ZTM na kartach ŚKUP do końca marca, dzięki czemu od początku kwietnia pasażerowie nie będą musieli posiadać ich papierowych odpowiedników podczas korzystania z komunikacji miejskiej. Osoby, które chcą, aby na karcie ŚKUP zakodować im papierowy bilet miesięczny, mogą w tej sprawie kontaktować się z ZTM mailowo (kancelaria@metropoliaztm.pl) lub pisemnie (Zarząd Transportu Metropolitalnego, ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice).

ZTM przypomina, że pasażerowie, którzy w czasie awarii systemu ŚKUP mieli na swojej karcie bilety wieloprzejazdowe a korzystali z komunikacji miejskiej na podstawie biletów jednorazowych, mogą ubiegać się m.in. o zwrot różnicy w poniesionych kosztach (różnica w cenie między biletem jednorazowym a wieloprzejazdowym). Powyższe dotyczy wykorzystywanych w czasie awarii zarówno biletów papierowych, jak i biletów elektronicznych z zewnętrznych aplikacjach mobilnych.

W celu otrzymania takiego zwrotu należy zwrócić się do ZTM pisemnie lub pisemnie (Zarząd Transportu Metropolitalnego, ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice) lub mailowo (kancelaria@metropoliaztm.pl). Organizator transportu w odpowiedzi przekaże dalsze informacje.

Pasażerowie, którzy po zakończeniu awarii napotkali jakiekolwiek błędy lub trudności w zakupie, zakodowaniu lub skasowaniu biletów, mogą kontaktować się z ZTM mailowo (kancelaria@metropoliaztm.pl) lub pisemnie (Zarząd Transportu Metropolitalnego, ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice). Wszystkie zgłoszenia będą rozpatrywane indywidualnie.