tadeusz wieczorek

Pożar, do którego doszło w czerwcu 2021 roku w budynku Klubu Sportowego „Orzeł Biały” Brzeziny Śląskie, spowodował poważne zniszczenia. Uzyskano środki na przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych. Członkowie zarządu Klubu Sportowego „Orzeł Biały” Brzeziny Śląskie podpisali umowę z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Jej przedmiotem jest realizacja zadania pod nazwą “Remont zaplecza szatniowo-sanitarnego Klubu Sportowego Orzeł Biały […]


Tytuł

Title

Artist

Background