ZUS

Emeryci i renciści, którym ZUS wypłaca świadczenia z terminem 25. dnia każdego miesiąca, w grudniu otrzymają je wcześniej, jeszcze przed świętami. Dotyczy to zarówno wypłat przekazywanych przez listonosza, jak i przelewów, które trafiają na rachunek bankowy. Świadczeniobiorcy, których termin płatności emerytury czy renty wypada 25. dnia miesiąca, a w grudniu to dzień świąteczny, otrzymają swoje […]


Tytuł

Title

Artist

Background