Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Transport 68. tys. ton niebezpiecznych odpadów. Cztery osoby zatrzymane

Autor: w dniu 2022-12-08

Niebezpieczne dla środowiska odpady były składowane w różnych miejscach w kraju, w tym w województwie śląskim.

Służby zajmujące się sprawą ustaliły, że tylko przez ostatnie półtora roku wykonano ponad 3 tys. transportów z ponad 68 tys. ton niebezpiecznych odpadów, które porzucono na wynajętych posesjach. Szacunkowy koszt legalnej utylizacji tego typu odpadów to ponad 350 mln zł. Do sprawy zatrzymano 4 osoby, które tymczasowo aresztowano.

Transport 68. tys. ton niebezpiecznych odpadów

Funkcjonariusze z Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Łodzi prowadzą śledztwo dotyczące wystawiania dokumentów związanych z transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych dla środowiska oraz życia ludzi i zwierząt.  Działania podjęte razem z z Łódzką Krajową Administracją Skarbową oraz Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Łodzi pozwoliły ustalić, kto może mieć związek z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej, której członkowie zajmowali się obrotem odpadami niebezpiecznymi.

Fałszowano dokumentację dotyczącą odpadów

Inspektorzy WIOŚ przeanalizowali dane zawarte w systemie obrotu odpadami, co ułatwiło dotarcie do podmiotów mogących mieć związek ze sprawą. Przestępcza działalność polegała na fałszowaniu dokumentacji trafiającej do ewidencji odpadów oraz transportu niebezpiecznych odpadów. Śledczy ustalili również, że za pośrednictwem podstawionych osób, wynajmowali na terenie kilku województw nieruchomości i magazyny, na których następnie porzucali odpady.

Tysiące transportów z niebezpiecznymi odpadami

Tylko przez ostatnie półtora roku wykonano ponad 3000 o łącznej masie 68 tys. ton, za których legalną utylizację trzeba byłoby zapłacić 350 mln zł! Dodatkowo cały proceder przyniósł straty podatkowe związane m.in. z wyłudzeniami zwrotu podatku VAT. Ich wysokość oceniono na około 1,6 mln zł.

Przeszukania między innymi na Śląsku

Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z Łódzką Służbą Celno-Skarbową (KAS) przeszukali miejsca związane z działalnością spółek na terenie województwa łódzkiego i śląskiego. Zabezpieczono m.in. dokumentację finansowo-księgową, dane zawarte w systemach księgowych i różne nośniki danych.

Postawiono zarzuty czterem osobom

Funkcjonariusze zatrzymali 4 osoby, które w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi usłyszały m.in. zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, jak również prania pieniędzy, posługiwania się nierzetelnymi fakturami, popełniania przestępstw skarbowych oraz spowodowanie zagrożenia dla ludzi i środowiska poprzez nieodpowiednie postępowanie z odpadami.

Decyzją sądu wszystkie osoby zostały tymczasowo aresztowane. Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono mienie o wartości ponad 3 mln zł.

Źródło i zdjęcia: CBŚP