Teraz gramy:

Title

Artist
Background

W Katowicach trwa Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Prawa

Autor: w dniu 2024-06-07

Jeszcze tylko do dziś w Katowicach trwa Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Wydziałów Prawa. Uczestniczą w nim dziekani i prodziekani polskich uczelni, a organizatorem po raz pierwszy jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

27 dziekanów wydziałów prawnych uczelni z całego kraju bierze udział w panelach dyskusyjnych i innych spotkaniach, których celem jest wyznaczanie kierunków kształcenia nowych pokoleń młodych prawników. Wszystko rozpoczęło się 5 czerwca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Wczoraj wydarzenie przeniosło się do Muzeum Śląskiego, a dziś do Sali Sejmu Śląskiego.

Jak kształcić prawników przyszłości? GenZ i AI na zjeździe dziekanów

SALA SEJMU ŚLĄSKIEGO (URZĄD WOJEWÓDZKI)

10.00-10.15 "Jakich prawników potrzebujemy w dobie sztucznej inteligencji?" – dr hab. Dariusz Szostek, prof. UŚ
10.15- 11.30 "Wyprzedzić technologię. Czy/Jak AI zmieni programy studiów lub szkoleń aplikacji prawniczych?" – dyskusja panelowa
Moderacja: dr Monika Nowikowska, dr hab. Michał Domagała, KUL
Panelistki:
• Henryka Bednorz-Godyń (Izba Komornicza w Krakowie)
• Agnieszka Gajewska-Zabój (Sekretarz Krajowej Rady Radców Prawnych)
• Paulina Rzeszut (ORA Katowice)
• Tamara Żurakowska (Izba Notarialna w Warszawie)
11.30-12.00 Przerwa kawowa
12.00-12.15 "Finansowanie projektowe i efekty publikacyjne w naukach społecznych w roku 2022 – wybrane aspekty"  – Joanna Mirosław i Agata Roguz (Laboratorium Analiz Statystycznych Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy)
12.15-13.30 "Żeby nauka była nauką. Tylko punkty, sloty, granty?" – dyskusja panelowa
Moderacja: dr hab. Elżbieta Kużelewska, prof. UwB
Panelistki i paneliści:
• prof. dr hab. Andrzej Dziadzio (Komisja Ewaluacji Nauki)
• dr Małgorzata Kozak, Uniwersytet w Utrechcie
• dr hab. Piotr Stec, prof. UO
13.30-14.15 Obiad
14.15-15.00 "Dean's matters. Wyzwania i zadania dziekanów" – dyskusja panelowa
Moderacja: dr hab. Witold Kurowski, prof. UŚ
Panelistki i paneliści:
• dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US
• prof. dr hab. Tomasz Nieborak, UAM
• dr hab. Jacek Przygodzki, prof. UWr
• dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG

Tematyka tegorocznych obrad skupia się m.in. wokół:

• przyszłości kształcenia prawników (w tym w zakresie przygotowania kandydatów na aplikacje prawnicze)
• i współpracy z otoczeniem zewnętrznym uczelni, umiędzynarodowienia kształcenia, aspektów prawnych wolności akademickiej.

Do dyskusji zaproszono reprezentantów młodego pokolenia (Prezesi Grup Lokalnych Europejskiego Stowarzyszania Studentów Prawa ELSA Poland), przyjaciół i partnerów WPiA UŚ współpracujących w Radzie Eksperckiej, a także przedstawicieli świata gospodarki, polityki i mediów.

Radio Piekary jest patronem medialnym wydarzenia.

Fot: fb/Wydział Prawa i Administracji UŚ