Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Zagłębiowskie Centrum Onkologii uruchamia Ośrodek Raka Piersi – BCU

Autor: w dniu 2023-02-06

Zagłębiowskie Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej staje się ośrodkiem, który zapewni szczególną opiekę pacjentom z rakiem piersi. Od teraz multidyscyplinarny zespół zajmie się pacjentami kompleksowo – od diagnozy, przez leczenie i rehabilitację, po monitorowanie skuteczności leczenia. Szpital wraz z 5 innymi placówkami w województwie śląskim uzyskał w lutym 2023 r. kontrakt na realizację świadczeń "KON Pierś".

Rak piersi nadal stanowi najczęściej występujący nowotwór złośliwy, zarówno wśród Polek, jak i kobiet na całym świecie. Wyzwaniem i priorytetem stały się więc działania w kierunku jego profilaktyki i leczenia. Dlatego tak ważne jest zbudowanie jednolitego modelu opieki, opierającego się na działaniach prowadzonych w ramach jednego ośrodka.

Ośrodek Raka Piersi w ZCO

Kompleksowa opieka w ramach Ośrodka Raka Piersi (ang. Breast Cancer Unit – BCU) ma zapewnić, jak informuje Zagłębiowskie Centrum Onkologii, szeroką diagnostykę i indywidualny dobór terapii – ze względu na różny przebieg choroby u poszczególnych pacjentów, a także sprawną koordynację wszystkich procedur, współpracę medyków i niezbędną infrastrukturę. Od tych czynników w ogromnym stopniu zależy powodzenie leczenia, a system BCU udoskonala fakt, że działania będą zapewniane przez jedną placówkę.

– To powód do ogromnej dumy, ponieważ uzyskaliśmy finansowanie, które zapewni jeszcze skuteczniejsze leczenie pacjentów chorych na nowotwór złośliwy piersi. Posiadając taki ośrodek jesteśmy w stanie w bardzo krótkim czasie osiągnąć cele w postaci trafnej diagnozy, wyboru odpowiedniej metody leczenia, a także obserwacji i rehabilitacji pacjenta – a to wszystko pod naszym ciągłym nadzorem. Grupa specjalistów kilku dziedzin daje gwarancję szerokiego spojrzenia na chorobę, a efektywna koordynacja pozwala pacjentowi płynnie poruszać się miedzy etapami leczenia. – mówi Marzena Kula, p.o. Dyrektora Zagłębiowskiego Centrum Onkologii.

Współpraca podstawą sukcesu

Opiekę nad pacjentami sprawować będzie doświadczony zespół specjalistów, składający się z chirurgów, onkologów, radioterapeutów, radiologów, psychologów oraz fizjoterapeutów, pielęgniarek i innych niezbędnych osób. W ramach Ośrodka zapewniony jest także dostęp do badań laboratoryjnych, genetycznych i histopatologicznych, a nad wszystkim czuwać będą koordynatorzy. Osoby te odznaczają się przede wszystkim wiedzą, doświadczeniem i troską o pacjenta, który w tym momencie jest najważniejszy. Z pomocą możliwości technicznych, np. nowoczesnych sprzętów diagnostycznych, wspólnie opracowują oni spersonalizowany plan leczenia, spotykając się regularnie na konsyliach. Dzięki temu pacjenci nie muszą szukać pomocy w innych ośrodkach – wszystkie potrzeby mają zaspokajane na miejscu.

Wiele możliwości opieki nad pacjentkami

Kompleksowa opieka nad pacjentką z rakiem piersi daje wiele nowych możliwości. Program przewiduje objęcie chorej opieką dwóch koordynatorów: koordynatora merytorycznego i organizacyjnego, którzy czuwają nad kompleksowością indywidualnego podejścia do pacjentki. Dzięki temu, mówi dr n. o zdr. Eliza Działach, Koordynator ds. Pakietu Onkologicznego ZCO, otrzymuje ona rzetelne informacje dotyczące etapów diagnostyki i leczenia, niezbędne konsultacje, kompleksową rehabilitację, co ułatwia rekonwalescencję po chorobie, poprawny nadzór nad etapami leczenia. Dostosowanie indywidualnych potrzeb pacjentki przekłada się na lepsze efekty leczenia, a taką możliwość daje właśnie BCU.

Przede wszystkim z korzyścią dla pacjentów

Głównym celem tworzenia BCU jest poprawa skuteczności leczenia, ale też jego standardu i jakości. Sposób w jaki funkcjonuje Ośrodek powoduje skrócenie ścieżki całego procesu diagnostycznego i terapeutycznego, leczenie odpowiednimi i najlepszymi dla pacjenta metodami oraz pomoc pacjentowi w poruszaniu się po fazach leczenia. Duże znaczenie ma tutaj czas – diagnostyka i leczenie w ramach programu podejmowane są bardzo szybko. Oprócz tego, pacjent może mieć dostęp do leków w ramach programów lekowych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dodatkowo do poradni onkologicznej nie jest konieczne skierowanie – można udać się do Ośrodka w każdej chwili, jeśli tylko stanie się coś niepokojącego.

– Zgodnie z zaleceniami UE, na każde pół miliona mieszkańców powinien przypadać jeden BCU, co daje ok. 70-80 ośrodków, które w Polsce powinny działać. Niestety nadal mamy ich o wiele za mało, dlatego cieszymy się, że dołączamy do garstki jednostek, prowadzących nowoczesną i interdyscyplinarną opiekę nad pacjentami z rakiem piersi. A tych pacjentów ciągle przybywa – rocznie to niemal 25 000. W Polsce stale rośnie zachorowalność na tę chorobę, więc będziemy dążyć do tego, aby jak najlepiej zaopiekować się pacjentami, odpowiednio wcześnie postawić rozpoznanie i wdrożyć skuteczne leczenie, spełniając międzynarodowe standardy. Mamy nadzieję, że teraz, kiedy pacjenci będą mieli ułatwiony dostęp do tych świadczeń, jako wyspecjalizowany ośrodek przyczynimy się do poprawy efektów leczenia raka piersi, stosując najnowsze dostępne metody leczenia i techniki operacyjne. – mówi lek. Janusz Sznajder, Lekarz Naczelny i Kierownik Oddziału Chirurgii Onkologicznej ZCO.


Komentarze

Co o tym sądzisz?

Twój adres e-mail nie zostanie upubliczniony.Wymagane pola oznaczone są *.