Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Zmiany w strefie płatnego parkowania w Bytomiu

Autor: w dniu 2023-01-31

Bytomscy radni zdecydowali o zmianach w funkcjonowaniu Strefy Płatnego Parkowania. Zacznie obowiązywać abonament "BYTOM2U". Co to oznacza i jakie inne regulacje będą obowiązywać?

Jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie nowego, korzystnego dla bytomian abonamentu "BYTOM2U". Pozwala na zaparkowanie pojazdu na dwóch sąsiadujących ulicach i kosztuje 150 zł. Strefa płatnego parkowania obowiązuje też na ul. Kasperka. Dodatkowo parkowanie będzie bezpłatne w dniach 24 i 31 grudnia.

Strefa płatnego parkowania na ulicy Kasperka

Ulica Jana Kasperka została, na wniosek mieszkańców, uwzględniona w Strefie Płatnego Parkowania.

– Na wniosek mieszkańców ulicy Kasperka objęliśmy tę ulicę Strefą Płatnego Parkowania. Zanim podjęliśmy jednak taką decyzję, przeprowadziliśmy badania ankietowe, rotacji oraz akumulacji parkingowej, czyli badania liczby pojazdów parkujących równocześnie w analizowanym obszarze – mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.

Obecnie wspomniana ulica znajduje się na obrzeżach Strefy Płatnego Parkowania. Mieszkańcy znajdujących się przy niej budynków narzekali na brak miejsc parkingowych. Bardzo często parkowali tam ci, którzy w tym miejscu nie mieszkają. Informacje od mieszkańców ul. Kasperka potwierdziły ankiety oraz badania rotacji pojazdów realizowane na zlecenie miasta.

Nowy typ abonamentu, czyli "BYTOM2U"

Kolejną zmianą wprowadzoną w uchwale dotyczącej strefy płatnego parkowania jest wprowadzenie nowego abonamentu typu "BYTOM2U". Uprawnia do parkowania pojazdu na dwóch sąsiadujących ulicach. Z nowego abonamentu w cenie 150 zł miesięcznie będą mogły skorzystać osoby zameldowane w Bytomiu i korzystające z pojazdu na podstawie:

  • własności/współwłasności, potwierdzonej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu lub zgłoszonej w Wydziale Komunikacji;
  • umowy leasingu;
  • umowy najmu lub dzierżawy zawartej z przedsiębiorcą, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wynajmuje lub wydzierżawia pojazdy;
  • użyczonego przez pracodawcę.

Szczegółowe informacje dotyczące abonamentu "BYTOM2U" dostępne są na stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu

Ostatnią zmianą w SPP uregulowaną poniedziałkową uchwałą Rady Miejskiej jest niepobieranie opłat w Wigilię 24 grudnia oraz Sylwestra 31 grudnia.

– Liczba parkujących pojazdów w te dwa dni grudnia jest niższa o 74% /Wigilia/ oraz 40% /Sylwester/ od średniej miesięcznej. Zauważyliśmy także w tych dniach, że nie występuje deficyt miejsc parkingowych, dlatego podjęliśmy decyzję o wyłączeniu tych dwóch dni z opłat w SPP – mówi Przemysław Juroszek, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Z jakich abonamentów mogą korzystać mieszkańcy i przedsiębiorcy w SPP?
• Abonament mieszkańca (typu M) obowiązujący na 2 wybranych ulicach. Wydawany na okres od 3 do 12 miesięcy w cenie 12,5 zł;
• Abonament mieszkańca (typu MSPP) obowiązujący w całej SPP. Wydawany na okres od 3 do 12 miesięcy w cenie 50 zł;
• Abonament mieszkańca (typu BYTOM) obowiązujący w całej SPP. Wydawany na okres od 1 do 12 miesięcy w cenie 250 zł;
• Abonament mieszkańca (typu BYTOM2U) obowiązujący na 2 wybranych ulicach. Wy-dawany na okres od 1 do 12 miesięcy w cenie 150 zł;
• Abonament przedsiębiorcy (typu P) obowiązujący na 2 wybranych ulicach. Wydawany na okres od 1 do 12 miesięcy w cenie 150 zł;
• Abonament przedsiębiorcy (typu PSPP) obowiązujący w całej SPP. Wydawany na okres od 1 do 12 miesięcy w cenie 250 zł.
oraz
• Abonament K (typu K) uprawniający do korzystania z wyznaczonej koperty na prawach wyłączności. Wydawany na okres od 3 do 12 miesięcy w cenie 500 zł.

Gdzie i jak załatwić abonament?

Wnioski na abonamenty można składać osobiście w budynku siedziby Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów przy ul. Smolenia 35 lub drogą elektroniczną adres: abonamenty@mzdim.bytom.pl oraz zamówić poprzez stronę internetową: www.bytom.e-abonament.pl

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem tel. 32 39 69 750 oraz na stronie Miejskiego Zarządy Dróg i Mostów w Bytomiu


Komentarze

Co o tym sądzisz?

Twój adres e-mail nie zostanie upubliczniony.Wymagane pola oznaczone są *.