Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Piekarska ochronka ze wsparciem miasta, MDK, Radia Piekary i Kina Zacisze

Autor: w dniu 2023-12-21

Ochronka prowadzona przez siostrę Marię Goretti została zniszczona przez pożar. Zdołano ją wyremontować, przywracając dawny blask, a teraz – w czasie zbliżających się świąt – instytucja otrzymuje wsparcie od tych, którzy jej sprzyjają.

Do pożaru doszło 26 września 2022 roku ok. godziny 3:45 w nocy. Ogień zajął ochronkę parafialną, w której udzielane jest szeroko rozumiane wsparcie dla dzieci z niezamożnych rodzin. Ogień pojawił się w pomieszczeniu, w którym składowano materiały potrzebne do zajęć, spłonął cały magazynek. Spaliła się 1/3 budynku, w tym całe poszycie dachu.

Warto dodać, że zakończona we wrześniu 2023 roku odbudowa zniszczonego budynku ochronki była pierwszym, ważnym krok do tego, by miejsce służące potrzebującym mogło nadal się rozwijać.

– Teraz, po odbudowie, ochronka będzie mogła się rozwijać – mówił ksiądz Mirosław Godziek, proboszcz i kustosz piekarskiej Bazyliki. -Cieszymy się, że nie tylko rozbudowa, ale i rozwój, bo to moment chyba najważniejszy, kiedy na piętrze ochronka otrzymała nowe możliwości. To jest około 70 metrów przygotowanych na zajęcia dla dzieci, wolontariuszy, wychowawców. To jest około 50, może nawet więcej dzieci, ale także osób starszych – informował ks. Godziek.

Odbudowaną część ochronki charytatywnej poświęcił biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej Adam Wodarczyk:

–To jest moment, by sobie uświadomić, że te działania, szczególnie w przestrzeni wspólnoty kościelnej, ciągle są podejmowane. Są to nieraz nieliczne miejsca, w których dzieci z rodzin uboższych czy doświadczających różnych problemów, mogą znaleźć bezpieczną przystań, pomoc – mówi biskup Wodarczyk

Działalność tego miejsca, z którego korzystają dzieci wymagające pomocy, jest nieoceniona, co podkreślają między innymi władze Piekar Śląskich. Nie bez powodu zatem Miasto przyznało w 2023 roku Parafii Rzymskokatolickiej Imienia Najświętszej Maryi Panny i św. Bartłomieja środki finansowe na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego. Chodzi konkretnie o dwa. Pierwsze to "Organizacja działań na rzecz dożywiania dzieci z rodzin dysfunkcyjnych uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych" (45.000 zł), zaś drugie to "Organizacja zamiejscowych form spędzania wakacji przez piekarskie środowisko dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, w tym kolonii charytatywnych" (67.080 zł).

W pomoc na rzecz ochronki zaangażowali się też przedstawiciele instytucji kultury działających w mieście – Miejskiego Domu Kultury, Radia Piekary i Kina Zacisze.