Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Rybnik: W mieście uruchomią program wsparcia zdrowia psychicznego

Autor: w dniu 2024-02-09

Prezydent Rybnika Piotr Kuczera zdecydował o uruchomieniu programu wsparcia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Rybniku. Program ten obejmował będzie psychoterapię dla dzieci i młodzieży, prowadzoną przez certyfikowanych psychoterapeutów.

Zdaniem osób zajmujących się w Rybniku problemami związanymi ze zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży, w mieście większym problemem niż trudności w kontakcie z lekarzem psychiatrą dziecięcym, jest brak możliwości szybkiego podjęcia psychoterapii. Dlatego zdecydowałem o utworzeniu programu wsparcia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Rybniku. – mówi Piotr Kuczera, prezydent Rybnika.

Program ten obejmował będzie psychoterapię dla dzieci i młodzieży, prowadzoną przez certyfikowanych psychoterapeutów. O udziale dziecka w programie decydować będzie wstępna diagnoza i skierowanie wystawione przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

To nie pierwsza wspólna inicjatywa szpitala i urzędu miasta – już w ubiegłym roku zrodził się pomysł konferencji "Cztery pory roku bądź ze mną", poświęconej właśnie problemom depresji, dysforii, uzależnień i zaburzeń komunikacji między młodzieżą a dorosłymi. Bardzo się cieszę, że miasto chce współpracować, że widzi potrzeby naszych pacjentów, którzy są przecież mieszkańcami miasta – zaznacza Katarzyna Musioł – ordynator oddziału pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku.

Jak mówi dr Musioł, wg danych statystycznych policji – mocno zresztą niedoszacowanych – ilość prób samobójczych dzieci i młodzieży stale wzrasta. W roku 2020 takich zgłoszonych prób było 1 tysiąc, w 2021 – 1,5 tysiąca, w 2022 – przeszło 2 tysiące. Polska jest drugim krajem w Unii Europejskiej jeśli chodzi o liczbę prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży.

W samym Rybniku, do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 przyjmowanych jest miesięcznie średnio 5-7 dzieci po próbie samobójczej. W ubiegłym roku był taki miesiąc, że tych prób było 10. Średnio więc co trzeci dzień do rybnickiego szpitala trafia dziecko po próbie samobójczej.

Do tej pory było tak, że dziecko przyjeżdżało do szpitala po próbie samobójczej, myśmy go zaopatrywali medycznie, następnie dziecko było konsultowane psychologicznie i psychiatrycznie, po czym zapadała decyzja czy wymagana jest dalsza hospitalizacja na oddziale psychiatrii czy też może leczyć ambulatoryjnie – wyjaśnia ordynatorka. – Niestety ten drugi przypadek był tak naprawdę "dziurą systemową", bo w Rybniku nie było dotąd żadnej instytucji, mogącej zapewnić taką pomoc. Teraz, dzięki temu programowi powstanie zwarty system pomocy – ze szpitala dziecko będzie kierowane do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie będzie miało pogłębiona diagnozę i ci młodzi pacjenci, którzy będą najpilniej potrzebowali pomocy będą kierowani na psychoterapię – przekonuje dr Musioł.

W tej chwili mamy spory problem, gdzie kierować dzieci, ponieważ Poradnia nie jest placówką leczniczą, a edukacyjną. Nasza rola jest rolą diagnostyczno-konsultacyjną. W ramach nowego programu, dzieci po próbach samobójczych będą trafiły do nas na pogłębioną diagnozę, po które będziemy mogli je kierować do specjalistycznego ośrodka – mówi Adam Kocjan, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku.

W marcu Miasto ogłosi konkurs grantowy, mający wyłonić specjalistyczną placówkę (dającą możliwości konsultacji z lekarzem psychiatrą), która realizować będzie to zadanie. W tym roku programem co najmniej 6-miesięcznego procesu terapeutycznego będzie można objąć ok. 100 młodych rybniczan.

Działania podejmowane w odpowiednim momencie pozawalają zminimalizować ryzyko podjęcia próby samobójczej. Dlatego nie chodzi tylko o to, by zwiększyć zakres pomocy dzieciom po próbach samobójczych, ale bardziej należy pochylić się nad tym, by do tych prób nie dochodziło. Próba samobójcza nastolatka jest zwykle efektem jakichś długotrwałych, przeciągających się problemów, stresu, zaburzeń emocjonalnych, kumulujących się trudności. Ważne więc, żeby skupić się na tym wcześniejszym etapie, na tym by w miarę możliwości dzieci dostały pomoc już w szkole, by wzrosła sprawczość i poczucie kompetencji psychologów szkolnych. A w kolejnym etapie, żeby dzieci które wymagają leczenia w formie psychoterapii indywidualnej, taką pomoc otrzymały – zaznacza Ksymena Urbanek, lekarz psychiatra z rybnickiego Centrum Zdrowia Psychicznego Integrum.

Uzupełnieniem programu będą planowane specjalistyczne szkolenia dla psychologów szkolnych, poświęcone m.in. omawianiu standardów pracy, zakresu kompetencji, obszarów działania psychologów w szkole.

Foto i źródło: UM Rybnik