Teraz gramy:

Title

Artist
Background

W Katowicach Ligocie powstała bezpieczna „Przystań dla Mamy i Dziecka”

Autor: w dniu 2023-11-21

Dwa katowickie szpitale łączą siły, by wspólnie zadbać o kobiety ciężarne i ich dzieci. Jakie są pozytywne skutki takich działań? Jest ich wiele. Medycy opisują szczegóły realizowanego wspólnie projektu.

Ścisła współpraca lekarzy z obu szpitali, wspólne procedury i algorytmy postępowania, holistyczna opieka nad kobietą w ciąży i jej dzieckiem – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Katowicach oraz Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach łączą siły w opiece nad matką i noworodkiem. Powstaje Kliniczne Centrum Położniczo-Noworodkowe Katowice- Ligota "Przystań dla Mamy i Dziecka".

Przystań dla Mamy i Dziecka – dwa szpitale, jeden cel

Obie jednostki to szpitale kliniczne Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, położone nieopodal siebie w Katowicach Ligocie, realizujące zadania medyczne oraz naukowo-dydaktyczne, których dotychczasowa, standardowa kooperacja zostanie pogłębiona i ukierunkowana na wspólny cel.

Współpraca perinatologiczna naszego szpitala z Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka trwa od wielu lat. Jednak teraz, pod nowym szyldem, łączymy siły tworząc bezpieczną przystań dla mamy i dziecka. Chcieliśmy stworzyć miejsce oferujące kompleksową opiekę medyczną dla kobiety i noworodka, niezależnie od ewentualnych problemów zdrowotnych. I to nam się udało. Dzisiaj z wielką radością inaugurujemy oficjalnie Kliniczne Centrum Położniczo- Noworodkowe Katowice- Ligota "Przystań dla Mamy i Dziecka" – mówi Renata Wachowicz, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach.

Jak dodaje dr Robert Krawczyk, neonatolog  i zastępca dyrektora ds. medycznych w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka, do tej pory oba ośrodki, choć współpracujące regularnie ze sobą, były jednak oddzielnymi jednostkami, z osobnymi procedurami i regulacjami.

Istniały obok siebie, ale bez wspólnych planów rozwojowych i kompleksowych obszarów współdziałania. Mając na uwadze dobro pacjentów: matek i noworodków, dostrzegliśmy potrzebę zacieśnienia współpracy personelu medycznego i kadry zarządzającej obu szpitali, kierując się potrzebą zapewnienia ciągłej i pełnej opieki nad matką i dzieckiem, ujednolicenia procedur, schematów i zasad postępowania z noworodkiem. Powstała nowa struktura łącząca w sobie potencjał obu placówek, co w istotny sposób poprawi  jakość opieki medycznej nad matką i jej nowo narodzonym dzieckiem – podkreśla dyr. Robert Krawczyk.

Najistotniejsze założenia porozumienia obu szpitali to unifikacja procesów medycznych, sposobu organizacji opieki medycznej oraz współpracy kadry medycznej. Nowa, międzyszpitalna jednostka skupia struktury i personel położniczy i neonatologiczny obu szpitali we wspólnym celu zapewnienia kompleksowej i ciągłej opieki nad matką i jej dzieckiem, przed jego narodzeniem i gdy już jest na świecie. Kompleksowość świadczeń medycznych oznacza włączenie się do nich również specjalistów GCZD z innych dziedzin medycyny pediatrycznej, w zależności od potrzeb, czasami już na etapie konsultacji prenatalnych.

Jak w praktyce może wyglądać opieka obu szpitali nad matką i dzieckiem?

Wyobraźmy sobie sytuację, w której konieczna jest konsultacja medyczna dziecka jeszcze w łonie matki nie tylko ze strony perinatologa z UCK, ale również neonatologa i innego specjalisty, np. kardiologa czy chirurga; do pomocy włącza się wówczas personel GCZD. Rezultatem tej konsultacji jest plan leczenia. Matka dziecka zapoznaje się z tym planem, jak również z personelem, który będzie się opiekował jej dzieckiem i poznaje szpital, w którym jej dziecko będzie przebywać. Taki model postępowania sprawia, że mama wie, co będzie się działo, jest bardziej świadoma nadchodzącej przyszłości, ale i planów pomocy. Wspieramy wszechstronnie przyszłe mamy, także poprzez organizację opieki medycznej, aby kobieta nie musiała martwić się, "co będzie dalej".Spokojniejsza mama to szczęśliwsze dziecko wskazuje prof. Iwona Maruniak-Chudek, konsultant wojewódzki ds. neonatologii w województwie śląskim, kierownik Oddziału Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka GCZD.

Katalog konsultacji i zabiegów, jakie noworodek może przejść w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka jest bardzo szeroki. GCZD oferuje najmniejszym pacjentom m.in. opiekę kardiologiczną i kardiochirurgiczną, laryngologiczną, chirurgiczną i neurochirurgiczną, neurologiczną, endokrynologiczną czy gastroenterologiczną, również urologiczną i genetyczną. Oferuje także wsparcie neurologopedy, rehabilitanta, dietetyka czy psychologa.

Powstające konsorcjum daje więc ogromne pole do manewru i wielkie możliwości, tak dla pacjentki z wielochorobowością, jak i dla noworodka, który może urodzić się z problemem zdrowotnym. Dzięki współpracy pomiędzy położnikami, perinatologami oraz neonatologami możemy doprowadzić do szczęśliwego ukończenia ciąży, a następnie wdrożyć wielospecjalistyczną, prawidłową opiekę nad noworodkiem. Matka, jak i jej narodzone dziecko, będą w pełni zabezpieczone. Będziemy mogli zaoferować im pełen komplet badań i procedur, tak jak to ma miejsce w całej Europie i na świecie dodaje prof. Krzysztof Nowosielski, lekarz kierujący Oddziałem Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej UCK.

Co jeszcze zagwarantuje ta współpraca?

– Mama, i dziecko będą całościowo "zaopiekowani":  mama w UCK, a jej noworodek w UCK lub GCZD – tam gdzie będzie dla niego najlepiej.  Bez dalekich przejazdów, rozdzielania i niepewności co do dalszego postępowania medycznego. Wierzymy głęboko w to, że zarówno mama jak i dziecko są tak samo ważni, a więc mama musi otrzymać dobrą opiekę i jej dziecko również, nawet jeśli konieczne są do tego dwa różne szpitale – dodaje dr Magdalena Mucha, kierująca  Oddziałem Neonatologii UCK.

Co istotne, jeśli sytuacja będzie tego wymagać, mały pacjent pozostanie pod opieką GCZD przez kolejne miesiące czy lata w ramach Poradni Patologii Noworodka lub Dziecięcej Opieki Koordynowanej. GCZD obejmie takiego małego pacjenta kompleksowym wsparciem, włączając w to konsultacje neurologopedyczne czy fizjoterapeutyczne.

Będą uczyć się od siebie nawzajem

Elementem porozumienia obu szpitali są również szkolenia oraz wymiana "know-how".

Dla personelu wzajemna kooperacja i porozumienie to praca z przyjemnością i pasją. Jesteśmy świadomi różnych trudności, na jakie napotykamy w naszej codziennej praktyce, również związanych z kwestiami organizacyjnymi czy logistycznymi. Ale nasze nastawienie jest optymistyczne, bo wierzymy, że to porozumienie ułatwi nam codzienną pracę i poprawi efekty naszych medycznych starań – podkreśla dr Magdalena Mucha

Jednym z argumentów za zacieśnieniem współpracy obu ośrodków jest ich bezpośrednie sąsiedztwo. Szpitale w linii prostej dzieli ok. 100 metrów. Dopóki nie są bezpośrednio połączone, przekazanie noworodka z UCK do GCZD odbywać się będzie profesjonalnym transportem medycznym – karetką z Zespołem "N".  Zarządzający obu szpitali już teraz wspominają o możliwości połączenia obu placówek, np. poprzez korytarz – łącznik. Jest to kwestia technicznych rozwiązań w (oby) niedalekiej przyszłości.

Co niezwykle istotne – jak zapewniają medycy – oba szpitale nadal pozostają otwarte na potrzeby pacjentów z całego regionu, oferując opiekę położniczą i neonatologiczną, w tym usługi medyczne wynikające z pracy konsorcjum. Jeśli przebieg ciąży i stan pacjentki przebywającej w innym ośrodku położniczym będzie tego wymagał, zostanie ona odpowiednio wcześniej przekazana do UCK. Również noworodek urodzony w innym szpitalu, ale wymagający wysokospecjalistycznego leczenia, zostanie niezwłocznie przekazany do GCZD.

– Przed nami wciąż jeszcze sporo wyzwań: unifikacja procedur, wypracowanie algorytmów czy wspólna realizacja procesu dydaktycznego. Przy dobrej organizacji i woli współpracy to są kolejne etapy naszego zadania, które stopniowo wykonamy. Kluczowe znaczenie ma dla nas dobra komunikacja i wzajemna życzliwość, a tego nam szczęśliwie nie brakuje podsumowuje prof. Iwona Maruniak-Chudek.