Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Zakończyła się kompleksowa przebudowa Młodzieżowego Domu Kultury nr 2

Autor: w dniu 2024-02-12

Zakończyła się kompleksowa przebudowa Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 przy ul. Bytomskiej 152 w Piekarach Śląskich.

Ci, którzy przechadzają się ulicą Bytomską w Piekarach Śląskich mogą już zobaczyć, jak prezentuje się nowa elewacja Młodzieżowego Domu Kultury nr 2.  Pracownicy tej placówki będą powoli przenosić się do wyremontowanego budynku.

Kompleksowa przebudowa Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 zakończona

Władzom Piekar Śląskich, co było już podkreślane, zależało na tym, by zachować oryginalne elementy gmachu, aby połączyć nowoczesność z zabytkowym charakterem gmachu. Przebudowa prowadzona była w formule "zaprojektuj i wybuduj". W jej ramach najpierw odbyło się opracowanie kompletnej i kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Jakie działania podjęto? Przeprowadzone roboty budowlane obejmowały termomodernizację, modernizację, roboty remontowe, przebudowę, adaptację, wymianę i budowę instalacji oraz dostosowanie do warunków przeciwpożarowych całego gmachu. Zakres robót obejmował także instalację elektryczną i sanitarną. Zaplanowano również całościową przebudowę wnętrza i dostosowanie pomieszczeń wraz z ich układem do współczesnych potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury, by dzieci i młodzież mogły uczestniczyć w komfortowych warunkach w dedykowanych im zajęciach.

Pozyskanie środków, a następnie remont nie byłoby możliwe, jak podkreślają władze Piekar Śląskich, bez wsparcia senator Doroty Tobiszowskiej. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W drugim etapie inwestycji zagospodarowany zostanie teren wokół placówki, powstanie otwarta przestrzeń parkowo-rekreacyjna, wraz z elementami małej architektury. Uzgodniono już z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków sposób zagospodarowania terenu, pozyskano też pieniądze na dalsze prace. Remont kosztował 6.596.704,02 zł, z czego uzyskane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosło 5 mln. zł. W tym roku za kwotę około 2.000.000 zł zagospodarowana będzie przestrzeń wokół nieruchomości.